A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Verkopen op afstand – nieuwe BTW regeling vanaf 01/07/2021

Vroegere regeling in een notedop

Onder verkopen op afstand begrijpen we intracommunautaire verkopen aan natuurlijke niet-btw plichtige personen (=particulieren) of aan personen die door een afwijkende regeling worden gedekt.

Onder de regeling die nog bestaat tot 30 juni 2021 (de ‘oude’ regeling), werd de verkoop gelokaliseerd in het land van de leverancier, en kon de leverancier de BTW toepassen van het land van vestiging, mits de verkopen een bepaalde drempel niet overschreden. Vanaf het overschrijden van de drempel werden de verkopen gelokaliseerd in het land van de afnemer en moest de BTW van de lidstaat van de afnemer worden toegepast. Met als gevolg een registratie voor BTW in alle lidstaten waar de afnemers waren gevestigd waar de lokale drempel was overschreden.

Deze regeling was ook van toepassing voor verkopen op afstand naar België. En voor België gold een drempel van 35.000,00 euro.

Er kon wel geopteerd worden om onmiddellijke te identificeren in een andere lidstaat en dadelijke lokale BTW te betalen.

Krachtlijnen van de nieuwe regeling vanaf 01 juli 2021

Vanaf 01 juli 2021 verandert deze regeling behoorlijk.

In eerste instantie vallen alle nationale drempels weg. Zo geldt in België geen drempel meer van 35.000,00 euro vanaf 01 juli 2021.

En verder heeft de verkoop op afstand in principe plaats in de lidstaat van de afnemer. Er geldt een uitzonderling voor ‘micro-ondernemingen ‘ (zie verder).

Er komt een keuzesysteem : ofwel toepassing van

 • de ‘oude’ regeling van identificatie in de lidstaten waar er verkopen op afstanden plaatsvinden (maar dan zonder drempels), met aangifte en betaling van BTW in die lidstaten.
 • een ‘nieuwe’ regeling via een bijzondere aangifte , de zogenaamde ‘OSS-regeling’ (= One Stop Shop regeling).

De ‘OSS’-regeling houdt in dat de verkoper zich niet langer voor BTW moet identificeren in de lidstaat van de koper. Hij moet wel buitenlandse BTW aanrekenen bij een intracommunautaire verkoop op afstand, maar kan deze voldoen via een bijzondere aangifte in de lidstaat van vestiging. Bij deze aangifte kan er wel geen BTW aftrek gebeuren.

Wanneer hiervoor geopteerd wordt, geldt deze regeling ineens voor alle verkopen op afstand in alle lidstaten van de EU.

Om hiervan gebruik te maken vanuit België moet u zich registreren via de Intervat homepage voor OSS – EU e-commerce. Er moet dan één bijzondere aangifte gebeuren en alle BTW moet ineens in België betaald worden. België zorgt dan voor de verdeling van de BTW aan de lidstaten van de afnemers van de verkopen op afstand. Er kan dan overwogen worden om de buitenlandse BTW nummers te laten schrappen, indien u deze niet verder nodig hebt voor andere handelingen waarvoor BTW verschuldigd is en voldaan moet worden in die lidstaten.

Omgekeerd, verricht u verkopen op afstand vanuit een andere lidstaat van de EU naar België, dan moet u zich bij de eigen belastingadministratie melden voor de toepassing van de nieuwe regeling. Het is dan ook aangewezen om het bestaande Belgische BTW nummer te laten schrappen, indien u dat nummer niet langer nodig hebt voor andere handelingen waarvoor BTW verschuldigd zou zijn in België.

Er geldt een uitzondering voor de zogenaamde ‘micro-ondernemingen’ : Btw-plichtige verkopers, die in geen enkele andere lidstaat gevestigd zijn en die niet meer dan 10.000 euro verkopen op afstand realiseren, zijn niet gehouden tot deze OSS regeling en kunnen voor de verkopen op afstand gewoon BTW aanrekenen van de lidstaat van vestiging. Zij kunnen echter wel opteren om dadelijk BTW te betalen in de lidstaat van aankomst (na registratie ter plaatse).

Tenslotte willen we eindigen met de melding dat er ook nieuwe regelingen bestaan voor het verstrekken van diensten B2C, invoer, afstandsverkopen met invoer en voor elektronische interfaces, tussenpersonen…… maar deze complexe materie besparen we u hier.


A&B Partners adviescel

 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

   Uw naam (verplicht)

   Uw email (verplicht)

   Uw bericht