A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Verlenging onderzoekstermijn afschaffing fed woonbonus

Uitbreiding van onderzoeks- en aanslagtermijn fiscus & bewaartermijn belastingplichtige

De huidige normale onderzoeks- en aanslagtermijn van de fiscus bedraagt drie jaar bij niet-, foutieve of laattijdige aangifte. Deze termijn begint principieel te lopen vanaf 1 januari van het kalenderjaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd. Indien er sprake is van frauduleuze omstandigheden wordt deze termijn vandaag verlengd tot zeven jaar, mits voorafgaandelijke gemotiveerde kennisgeving.

De wetswijziging voorziet vanaf aanslagjaar 2023 in de toepassing van vier verschillende termijnen, afhankelijk van de kwalificatie van de aangifte. Hieronder een beknopt overzicht.

 • Tijdig ingediende maar onjuiste aangifte? 3 jaar vanaf 01.01.AJ (vb. AJ2023 – Tot 31.12.2025)
 • Géén of laattijdig ingediende aangifte? 4 jaar vanaf 01.01.AJ (vb. AJ2023 – Tot 31.12.2026)
 • Aangifte met een specifiek internationaal karakter? 6 jaar vanaf 01.01.AJ (vb. AJ2023 – Tot 31.12.2028)
 • Complexe of frauduleuze aangifte? →  10 jaar vanaf 01.01.AJ (vb. AJ2023 – Tot 31.12.2032)

Inzake de btw-wetgeving worden deze termijnen tevens toegepast. De verjaringstermijn wordt desgevallend verlengd naar 4 jaar indien er geen of laattijdige aangifte wordt ingediend.

Verder komt er ook een verlenging van de bewaartermijn voor boekhoudkundige stukken tot 10 jaarvoor de belastingplichtige.

Daartegenover staat evenwel een verlenging van de bezwaartermijn in hoofde van de belastingplichtige. De huidige bezwaartermijn van 6 maanden in de inkomstenbelasting wordt uitgebreid tot 1 jaar.

Afschaffing federale woonbonus vanaf 2024

Onder politieke druk wordt de Federale belastingvermindering lange termijn sparen voor de niet-eigen woning afgeschaft voor leningen aangegaan vanaf 1 januari 2024. Het belastingvoordeel in de personenbelasting voor de kapitaal- en intrestaflossingen om een tweede, derde,… onroerend goed te verwerven wordt definitief geschrapt.

De regeling wordt evenwel afgeschaft met respect voor verworven rechten. Met andere woorden, leningen die zijn aangegaan uiterlijk op 31 december 2023 zouden wel nog blijvend kunnen genieten van dit fiscaal voordeel.

 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

   Uw naam (verplicht)

   Uw email (verplicht)

   Uw bericht