A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

accountancy

 

Aanpassingen bedragen forfaitaire reiskosten vanaf 01/07/2017

Kilometervergoeding Dit is de vergoeding die u als werkgever aan uw werknemer of die uw vennootschap aan uzelf mag betalen voor de werkverplaatsingen met de privéwagen. Deze vergoeding is onbelast en bij de vennootschap gedeeltelijk aftrekbaar. Het forfaitaire bedrag dat de overheid aan de ambtenaren betaalt, is een goede maatstaf die als een redelijke en […]Lees het hele bericht
 

Het Zomerakkoord – enkele eerste (fiscale) gevolgen voor uw vennootschap

De langverwachte hervorming van de vennootschapsbelasting heeft eindelijk vorm gekregen. Hierna bespreken wij de eerste set maatregelen. Dit nieuwsitem bevat niet alles wat werd aangekondigd, maar bevat wel een aantal belangrijke zaken waarmee u dit jaar al rekening kan houden. Merk op dat er over sommige (uitvoerings)maatregelen nog niet alle details bekend zijn, dus deze […]Lees het hele bericht
 

Het nieuwe sociaal- en fiscaal statuut van de student – zelfstandige

De regering wilt het ondernemerschap bij jonge studenten bevorderen, want zij zijn de ondernemers van de toekomst. Daarom kunnen studenten die reeds een zelfstandige activiteit willen uitoefenen tijdens hun studie, vanaf 1 januari 2017 een eigen statuut als ‘student-zelfstandige’ aanvragen. Het statuut kan aangevraagd worden door studenten van 18 tot in principe 25 jaar, die […]Lees het hele bericht
 

Belasting op “interne meerwaarden”

Goed nieuws en slecht nieuws. Eerst het goede nieuws : meerwaarden op aandelen blijven in principe en voorlopig vrijgesteld van meerwaardebelasting. Het slechte nieuws is dat er wel op een andere manier gemorreld wordt aan deze vrijstelling. En meer in het bijzonder aan de techniek waarbij aandelen worden ingebracht in ruil voor aandelen in een […]Lees het hele bericht
 

Tankkaarten worden belast

De regering heeft beslist om vanaf 01 januari 2017 het voordeel van alle aard voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van tankkaarten te belasten. Niet in hoofde van de genieter, maar wel in hoofde van degene die de tankkaart ter beschikking stelt : de vennootschap. De belasting op bedrijfswagens wordt andermaal verhoogd ! Tot einde […]Lees het hele bericht
 

Tussentijds dividend nog aan 27% !

Was u toch plan binnenkort een behoorlijk dividend uit te keren ?  Dan is het nu misschien de tijd om daar werk van te maken ! De Regering heeft immers aangekondigd de belasting op roerende inkomsten en derhalve de roerende voorheffing nogmaals te verhogen, en dit voor dividenden toegekend en betaalbaar gesteld vanaf 01 januari […]Lees het hele bericht
 

Het bestemmingsdocument : alternatief bewijs voor de BTW vrijstelling voor intracommunautaire leveringen

Intracommunautaire leveringen zijn in principe vrijgesteld van BTW. Maar de toepassing van de intracommunautaire vrijstelling is onderworpen aan drie grondvoorwaarden : een levering van goederen door een belastingplichtige persoon; het vervoer van de geleverde goederen vanuit België ter bestemming van een andere lidstaat; de koper is er in de lidstaat van bestemming toe gehouden de […]Lees het hele bericht
 

Verplichte elektronische facturatie naar de Vlaamse overheid vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 verwacht de Vlaamse overheid dat haar leveranciers elektronische facturen gaan sturen.  Ook in de overheidsopdracht of de bestelbon zult u dit vanaf dan vermeld zien. Een elektronische factuur of e-factuur is een factuur die is opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde, elektronische vorm die automatische elektronische verwerking bij verzender en […]Lees het hele bericht
 
  • Heeft u een vraag?

    Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

    Uw naam (verplichts)

    Uw e-mail (verplicht)

    Uw bericht