A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Juridisch

Als onderneming maak je dagelijks afspraken: met klanten, leveranciers, medewerkers en officiële instellingen. Vaak volstaat een mondelinge overeenkomst. Voor meer ingewikkelde of financieel belangrijke transacties kan je alles beter in een sluitend contract gieten .

Ook juridisch kan A&B Partners u van dienst zijn. Wij hebben immers onze eigen juristen in dienst, elk met hun specialiteit: sociaal of fiscaal recht, vennootschapsrecht, arbeidsrecht of handelsrecht. Elk vakgebied waar u als onderneming mee in aanraking kan komen, wordt door ons gedekt.

Juridisch staat A&B Partners je bij vanaf de start van een eventuele overeenkomst: wij zitten mee aan tafel bij de onderhandeling en zetten de puntjes op de “i” tijdens het opstellen van een contract.

Wanneer het toch dreigt mis te lopen geven de specialisten van A&B Partners duidelijk advies over mogelijke alternatieven.

Wat kunnen wij voor u doen?

Sociaal recht van de zelfstandige

Fiscaal recht

Handelsrecht

Vennootschapsrecht

Nieuws

 • Het UBO-register : wat en hoe?

  In het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2018 werd het Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register bekendgemaakt. Onder de UBO wordt verstaan, de “Ultimate Beneficial Owner” of de “Uiteindelijke begunstigde”. Een UBO is een natuurlijke persoon die een belang heeft bij verrichtingen van juridische entiteiten, zoals vennootschappen, trusts of verenigingen (VZW) omdat hij […]
  Meer lezen
 • De autofiscaliteit na het zomerakkoord

  De autofiscaliteit na het zomerakkoord
  Meer lezen
 • Een LEI-code nodig? Wat, wie en hoe?

  Een LEI-code nodig? Wat, wie en hoe?
  Meer lezen
 • Kapitaalverminderingen gedeeltelijk belast vanaf 01 januari 2018

  Kapitaalverminderingen gedeeltelijk belast vanaf 01 januari 2018
  Meer lezen
 • Aanpassingen bedragen forfaitaire reiskosten vanaf 01/07/2017

  Kilometervergoeding Dit is de vergoeding die u als werkgever aan uw werknemer of die uw vennootschap aan uzelf mag betalen voor de werkverplaatsingen met de privéwagen. Deze vergoeding is onbelast en bij de vennootschap gedeeltelijk aftrekbaar. Het forfaitaire bedrag dat de overheid aan de ambtenaren betaalt, is een goede maatstaf die als een redelijke en […]
  Meer lezen
 • De optimalisatie door middel van aankoop in onverdeeldheid, of toch niet (meer)?

  Een onverdeeldheid bestaat wanneer verschillende personen hetzelfde recht kunnen uitoefenen op een niet verdeelde zaak. Het bedoelde recht kan een vol eigendomsrecht zijn, maar evenzo een recht van naakte eigendom of van vruchtgebruik. De onverdeeldheid wordt beëindigd door de overdracht van het geheel of een deel van de onverdeelde rechten aan derden of tussen de […]
  Meer lezen
 • Het bestemmingsdocument : alternatief bewijs voor de BTW vrijstelling voor intracommunautaire leveringen

  Intracommunautaire leveringen zijn in principe vrijgesteld van BTW. Maar de toepassing van de intracommunautaire vrijstelling is onderworpen aan drie grondvoorwaarden : een levering van goederen door een belastingplichtige persoon; het vervoer van de geleverde goederen vanuit België ter bestemming van een andere lidstaat; de koper is er in de lidstaat van bestemming toe gehouden de […]
  Meer lezen
 • Nieuwe BTW regeling kostendelende verenigingen vanaf 01/07/2016

  Kostendelende verenigingen zoals ESV’s, VZW’s of feitelijke verenigingen die gebruikt worden om kosten te poolen, worden in bepaalde omstandigheden vrijgesteld van BTW. Dit kan ingeval de vereniging diensten verricht aan vrijgestelde BTW-plichtigen (vb. artsen, tandartsen,…) of niet-BTW plichtige personen. De aangerekende vergoeding is dan ook vrijgesteld van BTW. In de reglementering is recent een wijziging […]
  Meer lezen
 • Een baksteen op de maag ?

  Over de hoofdelijke aansprakelijkheid van opdrachtgevers bij werken in onroerende staat. In de strijd tegen fiscale en sociale misbruiken heeft de wetgever ervoor gekozen om vrijwel alle personen die bij een onroerend goed project betrokken zijn, te responsabiliseren door middel van een hoofdelijke aansprakelijkheid. Als u aan uw baksteen in uw maag geen indigestie wil […]
  Meer lezen
 • Het belang van de registratie van een huurcontract

  De registratie van een huurcontract is een fiscale verplichting en leidt tot de heffing van een evenredig registratierecht. Het recht varieert naargelang de belastbare basis en dat is de som van de totale huurgelden over de duur van het contract, verhoogd met de huurlasten. Anderzijds biedt de registratie het voordeel van de vaste datum, en […]
  Meer lezen
 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

  Uw naam (verplichts)

  Uw e-mail (verplicht)

  Uw bericht