A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

juridisch

 

Het UBO-register : wat en hoe?

In het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2018 werd het Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register bekendgemaakt. Onder de UBO wordt verstaan, de “Ultimate Beneficial Owner” of de “Uiteindelijke begunstigde”. Een UBO is een natuurlijke persoon die een belang heeft bij verrichtingen van juridische entiteiten, zoals vennootschappen, trusts of verenigingen (VZW) [...]Lees het hele bericht
 

Aanpassingen bedragen forfaitaire reiskosten vanaf 01/07/2017

Kilometervergoeding Dit is de vergoeding die u als werkgever aan uw werknemer of die uw vennootschap aan uzelf mag betalen voor de werkverplaatsingen met de privéwagen. Deze vergoeding is onbelast en bij de vennootschap gedeeltelijk aftrekbaar. Het forfaitaire bedrag dat de overheid aan de ambtenaren betaalt, is een goede maatstaf die als een redelijke en […]Lees het hele bericht
 

De optimalisatie door middel van aankoop in onverdeeldheid, of toch niet (meer)?

Een onverdeeldheid bestaat wanneer verschillende personen hetzelfde recht kunnen uitoefenen op een niet verdeelde zaak. Het bedoelde recht kan een vol eigendomsrecht zijn, maar evenzo een recht van naakte eigendom of van vruchtgebruik. De onverdeeldheid wordt beëindigd door de overdracht van het geheel of een deel van de onverdeelde rechten aan derden of tussen de […]Lees het hele bericht
 

Het bestemmingsdocument : alternatief bewijs voor de BTW vrijstelling voor intracommunautaire leveringen

Intracommunautaire leveringen zijn in principe vrijgesteld van BTW. Maar de toepassing van de intracommunautaire vrijstelling is onderworpen aan drie grondvoorwaarden : een levering van goederen door een belastingplichtige persoon; het vervoer van de geleverde goederen vanuit België ter bestemming van een andere lidstaat; de koper is er in de lidstaat van bestemming toe gehouden de […]Lees het hele bericht
 

Nieuwe BTW regeling kostendelende verenigingen vanaf 01/07/2016

Kostendelende verenigingen zoals ESV’s, VZW’s of feitelijke verenigingen die gebruikt worden om kosten te poolen, worden in bepaalde omstandigheden vrijgesteld van BTW. Dit kan ingeval de vereniging diensten verricht aan vrijgestelde BTW-plichtigen (vb. artsen, tandartsen,…) of niet-BTW plichtige personen. De aangerekende vergoeding is dan ook vrijgesteld van BTW. In de [...]Lees het hele bericht
 

Een baksteen op de maag ?

Over de hoofdelijke aansprakelijkheid van opdrachtgevers bij werken in onroerende staat. In de strijd tegen fiscale en sociale misbruiken heeft de wetgever ervoor gekozen om vrijwel alle personen die bij een onroerend goed project betrokken zijn, te responsabiliseren door middel van een hoofdelijke aansprakelijkheid. Als u aan uw baksteen in uw maag geen indigestie wil […]Lees het hele bericht
 
  • Heeft u een vraag?

    Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

    Uw naam (verplichts)

    Uw e-mail (verplicht)

    Uw bericht