A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Terugval tarief investeringsaftrek naar 8% – andere alternatieven mogelijk?

De gewone investeringsaftrek – de investeringsaftrek, een fiscale incentive vooral interessant voor kmo’s, eenmanszaken en vrije beroepen waarbij men voor investeringen gedaan tot eind 2022 een éénmalige fiscale aftrek kon genieten van 25% op de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen. Het tarief van de aftrek werd voor de periode tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022 naar aanleiding van de covid-crisis tijdelijk verhoogd naar 25%.

Bij onvoldoende belastbare winst geldt de algemene regel dat het niet-benut gedeelte van de gewone aftrek mag worden overgedragen naar het volgende belastbaar tijdperk. Bijkomend moeten deze investeringen immers aan een aantal cumulatieve voorwaarden voldoen; het moet gaan om afschrijfbare (im)materiële vaste activa, die in nieuwe staat zijn verkregen tijdens het (boek)jaar en in België uitsluitend worden bestemd voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid.

Vanaf 2023 – Voor investeringen uitgevoerd vanaf 1 januari 2023 werd het fiscale voordeel teruggebracht naar 8% (zie ons eerder schrijven van 12 december 2022).

Desalniettemin blijven een aantal specifiekere aftrekken met betrekking tot bepaalde investeringen bestaan, al dan niet aan bepaalde formaliteiten onderworpen, waarvoor er toch nog een hoger tarief geldt. De voorgaande jaren was dit niet echt relevant omdat de gewone investeringsaftrek tot eind 2022 een groter belastingvoordeel opleverde. De moeite voor om u even doorheen een beknopt overzicht te gidsen;

Investeringsaftrek van 13,5% voor energiebesparende investeringen – Om hiervan te kunnen genieten dienen de investeringen gericht te zijn naar een rationeler gebruik van energie en in het bijzonder naar een verbetering van industriële processen uit energetische overwegingen. Vaak gaat het om investeringen in het volgend kader;

Beperking van energieverliezen; isoleren, vervangen van vensterglas, tochtsluizen, automatisch sluitende deuren tussen warme en koele ruimtes

Hernieuwbare van energie; warmte-opvangapparatuur, geïsoleerde leidingen & circulatiepompen, warmtepompen, zonnepanelen, windturbines, warmtewisselaars…

Verbetering van het energetisch rendement; generatoren voor omzetting mechanische energie in elektrische energie, warmtewisselaars, ledverlichting, geluidsisolatie,…

Om te kunnen genieten van deze verhoogde investeringsaftrek moet er tevens een attest worden aangevraagd bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) uiterlijk binnen de drie maanden na de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin de activa werden verworven. Attesten kunnen online worden aangevraagd via hiernavolgende link
(https://apps.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek/aanvraag), stavingdocumenten van de investering dienen bijkomend te worden gemaild naar investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be.

Let wel dat men deze aftrek enkel kan claimen in de mate dat deze investeringen uitsluitend voor beroepsdoeleinden worden gebruikt! Beperkt gebruik voor privédoeleinden sluit de rechtmatigheid van deze aftrek uit.

Investeringsaftrek van 13,5% voor digitale investeringen – Natuurlijke personen en kmo’s die investeringen doen inzake digitale betalings- en factureringssystemen en systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie mogen dit belastingvoordeel claimen. Meer concreet gaat het o.a. om de investering in een witte kassa of in een webshop voor e-commerce,…

Investeringsaftrek van 20,5% voor beveiligingsinvesteringen – kmo’s (geen natuurlijke personen) kunnen voor investeringen met betrekking tot de beveiliging van beroepslokalen of bedrijfsvoertuigen een aftrek van 20,5% claimen in het o.a. gaat om;

 • Voor de beveiliging van beroepslokalen; anti-ramkraaksystemen, toegangscontrolesystemen op de parking, inbraakwerend glas/rolluiken, alarmsystemen & camerasystemen,…
 • Voor de beveiliging van bedrijfsvoertuigen (geen personenwagens): alarmsystemen die inbraak/geweld detecteren, sloten en andere beveiligingssystemen, immobilisatiesystemen die het starten van het voertuig beletten,…

Investeringsaftrek van 13,5% voor investeringen in onderzoek & ontwikkeling – Natuurlijke personen, kmo’s en grote vennootschappen hebben de mogelijkheid om een belastingvoordeel te claimen met betrekking tot ‘milieuvriendelijke’ investeringen inzake onderzoek en ontwikkeling. Het gaat om nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die geen/zo mijn mogelijk effect hebben op het leefmilieu. Er moet in dit geval tevens een attest worden bekomen bij de Vlaamse Overheid (dep. Omgeving) en de investering moet gekoppeld zijn aan een O&O-afdeling binnen de onderneming.

Investeringsaftrek van 35% voor vergroening vrachtwagens & tankinfrastructuur – Natuurlijke personen, kmo’s en grote vennootschappen die investeren in koolstofemissievrije vrachtwagens, installatie van tankinfrastructuur voor blauwe, groene of turquoise waterstof of elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens kunnen een fiscaal voordeel bekomen. Let wel, een cumul is in principe niet mogelijk met enerzijds het aanvragen van gewestelijke steun voor deze investeringen en anderzijds het genieten van een verhoogde afschrijving inzake de installatie van laadstations.

Investeringsaftrek van 13,5% voor rookafzuig- of verluchtingssystemen – Natuurlijke personen, kmo’s en grote vennootschappen die actief zijn in de horecasector en investeren in een rookafzuigsysteem of in een verluchtingssysteem in een rookkamer kunnen hiervoor een fiscaal voordeel claimen.

Bij vragen/voor meer duiding kan u altijd onze advies-cel binnen A&B contacteren.

 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

   Uw naam (verplicht)

   Uw email (verplicht)

   Uw bericht