A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

ALERT – Belangrijke deadline 31 maart 2024


1. Attest VEKA voor energiebesparende investeringsaftrek (20,5%)

Welke investeringen? Om te kunnen genieten van de verhoogde investeringsaftrek moeten deze investeringen opgenomen zijn in een bepaalde lijst die raadpleegbaar is op de website van VEKA.

Hoe? Om deze verhoogde investeringsaftrek op deze energiebesparende investeringen te mogen claimen in uw aangifte inkomstenbelasting moet u een attest aanvragen binnen de drie maanden na de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin de activa zijn verworven of tot stand zijn gebracht. Voor investeringen die u hebt gedaan in kalenderjaar 2023/boekjaar 31.12.2023 moet u uiterlijk 31 maart 2024 dit attest hebben aangevraagd.

Het attest aanvragen kan u online doen via hiernavolgende link van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA): https://www.vlaanderen.be/verhoogde-investeringsaftrek-voor-energiebesparende-investeringen-door-ondernemingen/online-aanvraagformulier-attest-voor-verhoogde-investeringsaftrek.

Het verkregen attest moet u als bijlage toevoegen bij de belastingaangifte.


2. Bestemmingswijziging voorfbetalingen

Sloot het boekjaar van uw vennootschap af op 31 december 2023 en stelt u bij de berekening van de belastingprovisie vast dat er te veel werd voorafbetaald in 2023? Dan heeft u tijd tot en met 31 maart 2024 om een andere bestemming te geven aan uw voorafbetalingen.

Via een bestemmingswijziging kan u het gewenste bedrag aan voorafbetalingen:

 • laten terugbetalen;
 • gebruiken om een andere openstaande fiscale schuld eventueel te betalen;
 • laten overdragen naar een voorafbetaling van het eerste kwartaal (Q1) van het lopende boekjaar.

Deze bestemmingswijziging kan online worden aangevraagd via uw MyMinfin-portaal.


3. Vermindering van de onroerende voorheffing wegens leegstand

Wanneer u eigenaar bent van onroerend goed betaalt u jaarlijks onroerende voorheffing. Weet echter dat wanneer uw onroerend goed in 2023 gedurende minstens 90 dagen gedwongen leeg stond en geen inkomsten opbracht (omwille van verbouwingen, afbraak, te huur- of te koopstelling enz.), dit als “improductief” beschouwd wordt. U kan dan een proportionele vermindering aanvragen van de onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2023 in verhouding tot het aantal maanden dat deze improductiviteit duurde.

De proportionele vermindering van de onroerende voorheffing vraagt u aan via een bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet.

Voor onroerende goederen gelegen in Vlaanderen moet het bezwaarschrift worden ingediend bij de Vlaamse Belastingdienst vóór 31 maart van het jaar volgend op het aanslagjaar, i.e. uiterlijk op 31 maart 2024.


4. Indiening aangifte “patrimoniumtaks”

De jaarlijkse taks op de vzw’s, ook bekend als de patrimoniumtaks, is een belasting om de successierechten te compenseren die niet kunnen worden toegepast op rechtspersonen zoals vzw’s, private stichtingen en internationale vzw’s. 

De belasting is gebaseerd op de volledige eigendommen van de vzw.

Over het totaal van belastbare bezittingen mogen geen schulden of lasten worden afgetrokken op enkele uitzonderingen na.

Sedert aanslagjaar 2024 wordt het vermogen van de vzw boven de 50.000,00 EUR belast volgens progressieve schalen (0,15% – 0,45%), wat nieuw is sedert aanslagjaar 2024.

De aangifte moet uiterlijk 31 maart 2024 worden ingediend hetgeen ook de uiterlijke betaaldatum is van de verschuldigde taks.

Indien u vragen of hulp nodig zou hebben omtrent bovenstaande onderwerpen, aarzel niet om A&B Partners te contacteren.

 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

   Uw naam (verplicht)

   Uw email (verplicht)

   Uw bericht