A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Update UBO-register

Melding en uploaden van documenten

Alle vennootschappen en VZW’s zijn verplicht om op het platform van het UBO-register, beheerd door de FOD Financiën, de respectieve UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) oftewel hun uiteindelijke begunstigden te melden.

Met het Koninklijk Besluit van 23 september 2020 tot wijziging van de werkingsmodaliteiten van het UBO-register werd de meldingsverplichting uitgebreid met de verplichting om een document op te laden waaruit blijkt dat de gemelde gegevens actueel en nauwkeurig zijn. Aan die laatste verplichting had ten laatste op 30 april 2021 voldaan moeten zijn.

In een persbericht van 13 april jl. (link: https://news.belgium.be/nl/ubo-register-verlenging-termijn-voor-het-uploaden-van-bewijsstukken-tot-31-augustus-2021) deelt de FOD Financiën mee dat deze termijn wordt verlengd tot 31 augustus 2021.

Dit uitstel betekent uiteraard geen verval van de oorspronkelijke verplichting tot melding en uploaden. Vandaar dat wij ook voortdoen met het bijwerken van de UBO-registers van de ondernemingen die daarvoor mandaat hebben gegeven aan A&B KMO-Partners.

Koppeling met het elektronische aandelenregister “estox”

Verder deelt de FOD Financiën mee dat elektronische aandelenregisters als authentieke bronnen voor de melding in het UBO-register worden beschouwd.

Het digitale platform estox (meer informatie vindt u op: www.estox.be) werd door de beroepsinstituten van de notarissen en de accountants en belastingadviseurs ontwikkeld om het aanmaken, bewaren en bewerken van de effectenregisters van vennootschappen te vereenvoudigen. Door de automatische koppeling van het estox-aandelenregister met het UBO-register dienen de gegevens met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden voortaan slechts op één plaats, het aandelenregister, te worden gewijzigd.

Heeft u vragen over het elektronische aandelenregister estox of over het UBO-register, of wenst u uw papieren register te vervangen, contacteer ons dan zeker via advies@abpartners.be.

 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

   Uw naam (verplicht)

   Uw email (verplicht)

   Uw bericht