A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Het Zomerakkoord – enkele eerste (fiscale) gevolgen voor uw vennootschap

 

De langverwachte hervorming van de vennootschapsbelasting heeft eindelijk vorm gekregen. Hierna bespreken wij de eerste set maatregelen. Dit nieuwsitem bevat niet alles wat werd aangekondigd, maar bevat wel een aantal belangrijke zaken waarmee u dit jaar al rekening kan houden. Merk op dat er over sommige (uitvoerings)maatregelen nog niet alle details bekend zijn, dus deze informatie geldt onder voorbehoud.

Verlaging vennootschapsbelasting

Hetgeen waarover al lang gediscussieerd is, zal nu eindelijk ook wettelijk geregeld worden. Het tarief van de vennootschapsbelasting wordt herleid tot 25%.

Het standaardtarief in de vennootschapsbelasting bedraagt vandaag 33% (+3% crisisbelasting). De regering zal dat tarief nu in 2 stappen doen dalen. In 2018 wordt het tarief verlaagd naar 29% (+2% crisisbelasting). In 2020 wordt het tarief verder verlaagd naar 25% (+ 0% crisisbelasting).

Vanaf 2018 komt er voor KMO’s bovendien een verlaagd tarief ten belope van 20% op hun eerste 100.000 EUR winst. Voor alle winst boven deze drempel, betalen ze het standaardtarief (cfr. Supra).

Minimumbezoldiging

De regering heeft beslist om het bedrag van de minimumbezoldiging te indexeren tot 45.000 EUR voor elke vennootschap, of ze nu een grote vennootschap of een KMO is. Jaarlijks moet er dus minstens aan 1 zaakvoerder of bedrijfsleider een bezoldiging worden uitgekeerd van minstens 45.000 EUR ofwel een bedrag gelijk aan de winst vóór belastingen als die lager is dan 45.000 EUR. Wie daaronder blijft, krijgt een ‘sanctie’ van 10% opgelegd (max. 4.500 EUR). Merk op dat ondernemingen die geen natuurlijke persoon als bedrijfsleider hebben, altijd de bijkomende ‘sanctie’ van maximaal 4.500 EUR moeten betalen. Deze sanctie geldt niet voor starters (opgericht binnen de 4 jaar te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar).

Met deze maatregel wil de regering vermijden dat bedrijfsleiders zichzelf in plaats van loon, enkel dividenden, waarop ‘slechts’ 30% RV wordt ingehouden, uitkeren.

Gewone Investeringsaftrek

De ‘gewone’ investeringsaftrek wordt in 2018 eenmalig verhoogd van 8% naar 20%. Deze verhoging zal ook gelden voor KMO’s én eenmanszaken.

Notionele intrestaftrek

Het regime van de notionele intrestaftrek wordt herzien. In de toekomst zal de aftrek nog verder worden beperkt.

Aangezien er nog geen wetteksten ter beschikking zijn, is de nieuwe berekeningswijze van deze aftrek momenteel nog onduidelijk.

Andere maatregelen

Daarnaast zijn er nog een hele resem aan andere maatregelen. Zo wordt het degressief afschrijvingsstelsel vanaf 2020 geschrapt en moeten KMO’s vanaf 2020 ook pro rata temporis  afschrijven. Verder volgen vooruitbetaalde kosten nu ook het fiscale matchingprincipe. Hiermee komt er een einde aan de klassieke eindejaarsplanningstechniek waarbij kosten die boekhoudkundig aan het volgende boekjaar moeten worden verbonden, in het lopende boekjaar als beroepskost in aftrek worden gebracht. Door de invoering van dit fiscaal matchingprincipe, zullen kosten verbonden aan activiteiten of inkomsten van het volgende boekjaar nog slechts aftrekbaar zijn in dit volgend boekjaar.

Voor meer info: advies@abpartners.be

 
  • Heeft u een vraag?

    Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

    [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]