A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Wijziging regels verliesaftrek bij vaste inrichting en onroerend goed in het buitenland

Indien een Belgische vennootschap in een land waarmee België een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft afgesloten, over een vaste inrichting beschikt of over een onroerend goed, dan is de netto-winst die voortvloeit uit de exploitatie daarvan principieel belastbaar in het verdragsland waarin deze inrichting of dat onroerend goed gelegen is. De netto-winst moet wel aangegeven worden in de Belgische aangifte vennootschapsbelasting, maar wordt vrijgesteld.

Maar wat met verliezen uit zo’n vaste inrichting of van een dergelijk onroerend goed ?

Voor de boekjaren die een aanvang nemen vóór 01 januari 2020, kan het verlies van zo’n vaste inrichting of uit de exploitatie van een onroerend goed gelegen in een verdragsland afgetrokken worden van de Belgische winst indien deze niet kan verrekend worden met de netto-winst van een andere vaste inrichting of onroerend goed in een verdragsland.

Indien de vaste inrichting of de exploitatie van het onroerend goed resulteert in een netto winst, en indien het verdragsland zelf een regeling kent waarbij vorige verliezen aftrekbaar zijn, dan moet in België het eerder afgetrokken verlies worden gecorrigeerd en terug bij de Belgische winst worden gevoegd ten belope van de aftrek in het verdragsland zelf.

Vanaf 01 januari 2020 wijzigen de regels terzake in de vennootschapsbelasting. Deze nieuwe regels zijn meer bepaald van toepassing voor het boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 01 januari 2020.

De regel wordt dat het verlies van de buitenlandse vaste inrichting of van de exploitatie van het onroerend goed gelegen in een verdragsland niet meer kan afgetrokken worden van de Belgische winst. Enkel een definitief verlies voortvloeiende uit een vaste inrichting of uit de exploitatie van het onroerend goed gelegen in een verdragsland dat bovendien een lidstaat van de EER moet zijn, kan afgetrokken worden van de Belgische winst.

Een verlies is slechts definitief ingeval van stopzetting van de vaste inrichting of het niet langer beschikken over een onroerend goed in het verdragsland en als het verlies niet meer kan afgetrokken worden in het verdragsland.

Een verlies is niet definitief ingeval het verlies nog kan afgezet worden tegen het resultaat van een andere inrichting of onroerend goed in het verdragsland, of wanneer het recht van aftrek van deze verliezen in die verdragsstaat overgaat op een andere persoon.

Verder moet de aftrek van het definitief verlies teruggenomen worden indien de vennootschap binnen de 3 jaar na de aftrek nieuwe activiteiten opstart in de verdragsstaat of een nieuw onroerend goed aanschaft.

Voorbeeld : stel een onroerend goed gelegen in een verdragsland binnen de EER, winst in België van 500, netto overgedragen verliezen van 500 na 5 jaar, verkoop onroerend goed met meerwaarde 300, en overgedragen verliezen zijn aftrekbaar in het verdragsland :

Jaar verkoop België EER
Winst 500-200 (*) 300
Verlies (vorig verlies) 0 -500
totaal 300 -200

(*) aftrek van het definitief verlies van 200

 
  • Heeft u een vraag?

    Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

    [contact-form-7 404 "Not Found"]