A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Voorafbetalingen – belangrijk bericht – wijziging van de procedure voor de voorafbetalingen 2019 (aanslagjaar 2020)

 

De fiscale administratie heeft een bericht gepubliceerd met betrekking tot de wijziging van de procedure inzake voorafbetalingen voor natuurlijke personen, zelfstandigen en vennootschappen.

Het gaat om 3 wijzigingen/nieuwigheden :

 • Wijziging van het rekeningnummer waarop de voorafbetalingen moeten gebeuren
 • Wijziging gestructureerde mededeling voor natuurlijke personen en zelfstandigen
 • Raadpleging van de reeds betaalde voorafbetalingen via MyMinfin

Nieuw uniek rekeningnummer voor ondernemingen, zelfstandigen en particulieren

De voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel door ondernemingen, zelfstandigen als particulieren worden gestort op het nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 SCHAARBEEK.

Wijziging van de gestructureerde mededeling

De gestructureerde mededeling voor natuurlijke personen en de zelfstandigen die voorheen hun nationaal nummer gebruikten voor de identificatie van hun voorafbetalingen wordt gewijzigd voor het aanslagjaar 2020.

De betaaluitnodigingen voor de voorafbetalingen die vanaf het aanslagjaar 2020 verstuurd worden, zullen melding maken van deze nieuwe gestructureerde mededeling.

Voor ondernemingen verandert er niets aan de gestructureerde mededeling.

Voor een vlotte en snelle verwerking van de betalingen is het belangrijk dat deze gestructureerde mededeling gebruikt wordt.

Raadpleging via MyMinfin / MyMinfin Pro voor de geactualiseerde toestand van de reeds uitgevoerde voorafbetalingen.

Vanaf midden maart 2019 zullen de belastingplichtigen op elk moment de geactualiseerde toestand van de door hen gedane voorafbetalingen kunnen consulteren via My Minfin.

Bijzondere overgangsmaatregelen:

 • Als u foutief uw voorafbetaling voor het aanslagjaar 2020 op het oude rekeningnummer betaalt dan zal de Administratie deze betaling doorstorten. Maar, opgepast dit neemt tijd in beslag en veroorzaakt vertragingen in de toekenning van uw betalingen.
 • Voor ondernemingen wiens boekjaar niet samenvalt met een kalenderjaar en dus niet op 31/12/2018 (=gebroken boekjaar) afgesloten wordt en waarvoor de resterende vervaldagen voorafbetalingen -aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) zich ná 31/12/2018 situeren : de betalingen die deze ondernemingen ná 31/12 maar nog steeds voor het aanslagjaar 2019 uitvoeren, moeten blijvend worden gestort op het bestaande rekeningnummer: BE20 6792 0023 3056 (BIC: PCHQ BEBB) van de Dienst Voorafbetalingen-vennootschappen. Pas wanneer deze vennootschappen starten met hun eerste betaling voor het aanslagjaar 2020, moeten ze hiertoe gebruik maken van het nieuwe rekeningnummer.
 • Wat de “verzoeken tot rechtzetting, terugbetaling, overschrijving of overdracht van voorafbetalingen” betreft, zal vanaf 1 maart 2019 als regel gelden dat dergelijke verzoeken moeten worden ingediend “via het elektronisch platform MyMinfin” maar uitzonderlijk zal een belastingplichtige of een derde die geen toegang heeft tot MyMinfin om bijvoorbeeld een materiële vergissing gemaakt door die derde te corrigeren, zijn verzoek nog altijd kunnen indienen “bij het ‘Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen. Belangrijk is ook dat vanaf 01 maart 2019 de termijn voor het vragen van een rechtzetting, enz., wordt gewijzigd :
  • momenteel moet een dergelijk verzoek gebeuren uiterlijk “op het einde van de tweede maand die volgt op het belastbare tijdperk waarop de stortingen of overschrijvingen betrekking hebben”,
  • in de nieuwe regeling gaat het om “uiterlijk de laatste dag van de derde maand die volgt op het belastbare tijdperk”
  • Voorbeeld voor een belastingplichtige waarvoor het belastbaar tijdperk afsluit op 31 december van het kalenderjaar :
   • Voorheen had men tijd tot einde februari van het volgende jaar
   • Vanaf 01 maart 2019 heeft men tijd tot en met 31 maart van het volgende jaar.
  • Rechtzettingen enz…die derhalve betrekking hebben op het belastbaar tijdperk afgesloten op 31 december 2018 moeten derhalve nog steeds op de oude wijze tegen uiterlijk einde februari 2019 worden geregeld (aangezien de nieuwe regeling maar in voege treedt op 01 maart 2019).

 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

  [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]