A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Verhuur opslagruimte – wijziging regeling vanaf 01/01/2019

 

Bij de invoering van de nieuwe wetgeving rond zakelijke verhuur met BTW, werd er ook gesleuteld aan de regeling inzake verhuur van opslagruimte.

Tot op heden was de verhuur van opslagruimte verplicht onderworpen aan BTW. Maar om met BTW opslagruimte te kunnen verhuren, was de voorwaarde wel dat de ruimte voor minstens 90% gebruikt werd voor effectieve opslag. En maximum 10% van de ruimte mocht gebruikt worden voor kantoorruimte. Productie of verkoop was niet toegelaten, enkel activiteiten zoals vermenging van opgeslagen producten, verpakking of herverpakking waren toegelaten. Voldeed men niet aan de voorwaarde, dan was er sprake van een van BTW vrijgestelde verhuur.

Vanaf 01 januari 2019 wijzigt deze regeling.

Vooreerst wijzigt de 90%-regel : voorwaarde is nu dat de ruimte voor minstens 50% voor opslag gebruikt wordt. De overige ruimte mag voor andere activiteiten gebruikt worden (zoals bv. productie, verwerking, verkoop, …) met die restrictie dat daarvan maximaal 10% van volledige ruimte mag aangewend worden als verkoopsruimte.

Verder is bepaald dat de verhuur van opslagruimte in een B2B context een optionele regeling is.
Zowel de verhuurder als de huurder moeten dan voor deze regeling kiezen. Enkel in een B2C context zal de verhuur van opslagruimte verplicht onderworpen zijn aan BTW.

Tenslotte geldt de regeling zowel voor oude als voor nieuwe gebouwen. Deze regeling vanaf 01/01/2019 is dus, in tegenstelling tot de gewone zakelijke verhuur met BTW, niet alleen van toepassing op nieuwe gebouwen.

Schematisch ziet de regeling uit als volgt :

relatie gebouw opslag geen opslag

( = nieuwe regeling verhuur met BTW)

B2B Nieuw met optie BTW BTW
Oud met optie BTW Vrij van BTW
Nieuw/oud zonder optie Vrij van BTW Vrij van BTW
B2C Nieuw/oud gebouw BTW Vrij van BTW

Er werd ook voorzien in een overgangsregeling voor bestaande contracten. Deze houdt in dat, vanaf 01/01/2019, bestaande huurcontracten van opslagruimten die :

  • vóór 01/01/2019 al onderworpen waren aan BTW, verplicht onderworpen blijven aan BTW tot einddatum van het contract. Vanaf dan moet geopteerd worden voor toepassing met BTW (in een B2B situatie),
  • voldoen aan de nieuwe voorwaarden, maar die voordien niet met BTW werden verhuurd omdat bv. niet voldaan werd aan de oude (90%) regeling, wel onderworpen kunnen worden aan BTW mits een addendum wordt afgesloten waarbij gekozen wordt voor de verhuur van opslag met BTW voor de resterende duur van het contract. Desgevallend kan nog een gedeelte van de BTW gerecupereerd worden indien de herzieningstermijn van 15 jaar nog niet verlopen is.

 

Voor meer info kunt u een mailtje sturen naar advies@abpartners.be

 
  • Heeft u een vraag?

    Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

    [contact-form-7 404 "Not Found"]