A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Verhuur met BTW – vanaf 01/01/2019

 

De kogel is door de kerk.

Recent werd in het Belgisch Staatsblad de regeling rond verhuur met BTW gepubliceerd. Deze nieuwe regeling betekent een (kleine) revolutie in het BTW landschap.

Tot op heden was een onroerende verhuur vrijgesteld van BTW, ongeacht de bestemming, zakelijk of privé van het onroerend goed. De keerzijde was dat een investeerder-verhuurder nooit van BTW-aftrek kon genieten. BTW werd op die manier altijd een door te rekenen kost voor de verhuurder. Om van BTW-aftrek te genieten als investeerder moest men zijn toevlucht nemen tot bepaalde uitwijkscenario’s zoals de terbeschikkingstelling van ruimte, het vestigen van een zakelijk recht, een BTW-eenheid,… Maar dat was niet altijd mogelijk of aangewezen.

Vanaf 01/01/2019 zal in een aantal gevallen kunnen geopteerd worden voor verhuur met BTW.

De contouren van deze nieuwe regeling zijn :

  • De regeling geldt enkel voor nieuwe huurcontracten vanaf 01/01/2019;
  • De regeling speelt enkel tussen BTW-plichtigen (de huurder kan daarbij ook een vrijgestelde BTW-plichtige zijn zoals een arts, tandarts, kinesist,…);
  • Het gebouw wordt uitsluitend gebruikt voor een economische activiteit, en de regeling geldt zowel voor een volledig gebouw, als voor een gedeelte van een gebouw dat zelfstandig kan worden verhuurd;
  • Er moet sprake zijn van een ‘nieuw’ gebouw/’vernieuwbouw’. Van belang is hier de datum van 01/10/2018. De BTW op de handelingen met betrekking tot het ‘gebouw’ mag ten vroegste opeisbaar zijn vanaf 01/10/2018. De BTW is namelijk opeisbaar op datum van het belastbaar feit, d.i. bijvoorbeeld op datum van de factuur. Zo kan een gebouw waarvoor de eerste werken aan het gebouw verricht werden vóór 01/10/2018, en waarvoor de factuur ten vroegste op 01/10/2018 werd opgemaakt in aanmerking komen als ‘nieuw’ gebouw. Voorbereidende werken zoals afbraak- en grondwerken mogen eerder hebben plaatsgevonden, net zoals architectuurprestaties, voorstudies,…;
  • Er moet voor de BTW-regeling geopteerd worden door zowel verhuurder als huurder. Dit is slechts mogelijk vanaf 01/01/2019.

De voor 01/01/2019 opgelopen BTW kan dan ook maar voor het eerst afgetrokken worden vanaf 01/01/2019, dit betekent in de eerste aangifte met betrekking tot de maand januari 2019 (d.i. de aangifte van februari 2019), of met betrekking tot het eerste kwartaal 2019 (d.i. de aangifte van april 2019).

In het kader van deze regeling werd een nieuwe bijkomende herzieningstermijn van 25 jaar ingevoerd. Voorheen bestond voor BTW-aftrek op nieuwe onroerende goederen al een afwijking op de normale herzieningstermijn van 5 jaar, nl. een termijn van 15 jaar.
Binnen een herzieningstermijn kan de oorspronkelijk in aftrek gebrachte BTW herzien worden indien het goed niet meer werd aangewend voor BTW-plichtige activiteiten (zoals bv. een klassieke verhuur).

Er zal dus vanaf 01/01/2019 een derde herzieningstermijn van 25 jaar spelen van toepassing op de BTW-aftrek van nieuwe gebouwen die ten vroegste vanaf 01/01/2019 onder de BTW-optieregeling worden verhuurd. Een 15 jarige termijn zal kunnen verlengd worden naar 25 jaar (vb. na een eerste eigen gebruik gedurende een aantal jaren wordt het onroerend goed verhuurd), maar nooit omgekeerd. Eénmaal de 25 jarige termijn van toepassing kan die niet teruggedraaid worden naar 15 jaar. De herziening zal op jaarbasis moeten gebeuren.

Terzelfdertijd werd er ook gesleuteld aan de BTW-regeling verhuur voor opslag van goederen en werd er een verplichte regeling ingevoerd voor korte termijn verhuur. Maar daarover meer in een later nieuwsbericht.

Voor meer info : advies@abpartners.be

 
  • Heeft u een vraag?

    Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

    [contact-form-7 404 "Not Found"]