A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Corona ondersteuningspremie (compensatiepremie II) – corona update 10 juli 2020

In onze laatste nieuwsbrief lieten we weten dat er een bijkomende Vlaamse ondersteuningspremie zat aan te komen. Deze premie werd inmiddels omgezet in een decreet en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.


Waarover gaat het ?

De corona ondersteuningspremie dient ter ondersteuning van de ondernemingen die terug vol opstarten, maar nog een substantiële omzetdaling ondervinden wegens de nog geldende exploitatiebeperkingen. Het gaat om een omzetdaling van minstens 60%.

Wie komt in aanmerking ?

– Zelfstandige in hoofdberoep

– Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens € 13.993,78

– Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld (= helft van de premie)

– Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid

– Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid

– Een vereniging met economische activiteit met minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

– Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden.

Welke ondernemingen zijn uitgesloten ?

– holdingvennootschappen;

– patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);

– activiteiten van hoofdkantoren;

– managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.

– de ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie of corona compensatiepremie;

– de ondernemingen die op 1 mei 2020 nog niet opgestart waren en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Aan welke voorwaarden moet men voldoen ?

– op 1 mei 2020 volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) over een actieve exploitatie- of uitbatingszetel beschikken in Vlaanderen.

– de onderneming moet onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie of van de
corona compensatiepremie vallen, ook al hebben ze geen aanvraag ingediend.
Wat deze laatste betreft : ze moeten sowieso de omzetdaling van 60% aantonen EN
daarenboven aantonen dat deze het gevolg is van substantiële exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

– omzetdaling van minstens 60% in de doorstartperiode t.o.v. de referentieperiode, d.i. de
overeenkomstige maand in 2019.
Bijzondere situaties :

  • ingeval starter : vergelijken met financieel plan (desnoods nog op te maken indien niet aanwezig)
  • abnormaal lage omzet in referteperiode 2019 : andere vergelijkingsperiode mag, mits
    motivatie

– schematisch

situatie Referteperiode omzetdaling 60%
– recht op hinderpremie maand volgend op opheffing verplichte sluiting,
d.i. respectievelijk 11/05, 18/05 of 08/06
– recht op compensatiepremie maand mei 2020 (01/05-31/05)
– vrijwillige sluiting na opheffen verplichte
sluiting
Maand volgend op opheffing sluiting, mits
heropening uiterlijk op 29/06
– recht op hinderpremie of
compensatiepremie, maar geen aanvraag
ingediend
naargelang :
– maand volgend op opheffing verplichte
sluiting, d.i. respectievelijk 11/05, 18/05 of
08/06
– maand mei 2020 (01/05-31/05)

Wat houdt omzetdaling in ?

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van één van volgende elementen:
– dagontvangsten
– geleverde prestaties
– tijdsregistratie

De omzetdaling moet direct of indirect gevolg moet zijn van de coronamaatregelen.
Ingeval er recht was op de hinderpremie of compensatiepremie zonder dat er een aanvraag werd ingediend, dan moet die onderneming de link te leggen tussen de maatregelen die moeten nageleefd worden en de gevolgen hiervan op de beroepsuitoefening. De onderneming moet dit zelf motiveren.

Hiervoor dient zij te vermelden :
– over welke coronamaatregel het gaat;
– en hoe deze coronamaatregel de normale uitoefening van zijn beroep onmogelijk maakt.

Op welk bedrag heeft men recht ?

situatie Bedrag (euro)
– ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep of
gelijkgesteld met hoofdberoep
2.000,00
– Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen
(netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en
€ 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is
tewerkgesteld
1.000,00

Opmerking :
– Per bijkomende exploitatiezetel met minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) personeelslid : extra premie
– Extra premie beperkt tot 5 exploitatie- of uitbatingszetels

Aanvraag ?

De aanvraag moet ingediend worden via de website van VLAIO. De aanvraagprocedure zou
operationeel zijn vanaf 15 juli 2020. De uiterlijke datum van aanvraag is 15 augustus 2020 !
Verdere procedure :
– Omzetdaling te verklaren via verklaring op eer
– Na toetsing van de voorwaarden, dadelijke betaling door VLAIO
– Bijhouden bewijsstukken voor minstens 5 jaar
– Ingeval onterecht uitbetaald, moet er terugbetaald worden

 
  • Heeft u een vraag?

    Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

    [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]