A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Tankkaarten worden belast

 

De regering heeft beslist om vanaf 01 januari 2017 het voordeel van alle aard voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van tankkaarten te belasten. Niet in hoofde van de genieter, maar wel in hoofde van degene die de tankkaart ter beschikking stelt : de vennootschap. De belasting op bedrijfswagens wordt andermaal verhoogd !

Tot einde 2016 worden tankkaarten als volgt belast :

 • Indien de tankkaart samen met het voertuig ter beschikking werd gesteld, werd het voordeel hiervan geacht in het voordeel van alle aard van het voertuig begrepen te zitten. Er is in dat geval geen bijkomende belasting.
 • Indien een tankkaart zonder voertuig ter beschikking werd gesteld, dan werd het voordeel van alle aard belast op de werkelijke waarde van het privé-voordeel.

Het gaat dus om een belasting in de personenbelasting.

De nieuwe ‘extra’ belasting van tankkaarten die in voege treedt vanaf 01 januari 2017 treft enkel de vennootschapsbelasting. Er komt geen aanpassing (lees verhoging) van het voordeel van alle aard in de personenbelasting.

Ingeval een tankkaart ter beschikking wordt gesteld samen met het persoonlijk gebruik van een voertuig, verhoogt de bijzondere verworpen uitgave van 17% die berekend wordt op het voordeel van alle aard en die belastbaar is in de vennootschapsbelasting, naar 40%.

Wordt er geen tankkaart ter beschikking gesteld, doch enkel een voertuig met privé-gebruik, dan blijft de verworpen uitgave berekend op het voordeel van alle aard 17%.

Voorbeeld :

 • Voertuig nieuw aangekocht 01/01/2017 : 25.000,00 euro
 • Betaalde BTW : 5.250,00 euro
 • Totaal – basis : 30.250,00 euro
 • CO² uitstoot : 125 gr CO²
 • Diesel
 • Referentie voor 2017 : 87 gr CO²

Belastbaar :

 • Personenbelasting : voordeel van alle aard (op jaarbasis)

30.250,00 x (5,5 + (0,1 x (125 – 87)))/100 x 6/7 x 100% = 2.411,36 euro

 • Vennootschapsbelasting : verworpen uitgave
  • Zonder tankkaart : 2.411,36 x 17% = 409,93 euro
  • Met tankkaart : 2.411,36 x 40% = 964,54 euro

Verder wordt de fiscale wet zo aangepast dat de persoonlijke bijdrage niet meer in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de bijzondere verworpen uitgave. Op basis van de huidige wetgeving diende de verworpen uitgave berekend te worden over het werkelijke voordeel van alle aard.

Ingeval er geen, of slechts een beperkt voordeel was omwille van een eigen bijdrage van de genieter, dan had dat ook zijn invloed op de verworpen uitgave. Die koppeling wordt nu doorbroken zodat er altijd een verworpen uitgave wordt berekend op het theoretische voordeel van alle aard vóór aftrek van de eigen bijdrage.

Met andere woorden, de eigen bijdrage heeft enkel nog invloed op het niveau van de personenbelasting, maar niet meer op het niveau van de vennootschapsbelasting wat de bijzondere verworpen uitgave betreft.

In het geval als er enkel een tankkaart ter beschikking wordt gesteld, verandert er niets aan de belastbaarheid in de personenbelasting. In dat geval is er geen bijzondere verworpen uitgave, en dat blijft ongewijzigd.

Indien u meer info wenst, gelieve contact op te nemen met uw accountant of met de Adviescel : advies@abpartners.be

 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

  [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]