A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Sociale bijdragen zelfstandigen 2018

 

Sinds 2015 worden de sociale bijdragen voor zelfstandigen berekend op basis van het inkomen van het lopende jaar. In het jaar dat men de inkomsten behaalt, betaalt men hierop voorlopige bijdragen. De voorlopige bijdragen worden ‘voorlopig’ berekend op de netto-bedrijfsinkomsten als zelfstandige van 3 jaar terug. Wanneer de definitieve inkomsten gekend zijn, worden de definitieve sociale bijdragen berekend en wordt er een afrekening gemaakt.

Vanaf 2018 zijn er een aantal wijzigingen in de wetgeving omtrent de sociale bijdragen voor zelfstandigen.

Een eerste wijziging houdt in dat bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep tot een netto belastbaar inkomen van 58.513,59 EUR (het zogenaamde ‘tussenplafond’) aan een tarief van 20,50% zullen berekend worden in 2018, tegenover 21% in 2017. Voor het overige blijven de bijdragepercentages gelijk. De minimumbijdrage per kwartaal bedraagt 694,46 EUR in 2018, te verhogen met de beheersbijdrage van het sociaal verzekeringsfonds.

Met een tweede wijziging wil de overheid de voorlopige sociale bijdragen van zelfstandigen beter in lijn brengen met de definitieve bijdragen. Er waren al twee (lage) drempels ingevoerd waarop sociale bijdragen berekend werden indien kon aangetoond worden dat de inkomsten van het jaar zelf (substantieel) lager liggen dan het inkomen van drie jaar terug.

Vanaf 2018 worden er 4 bijkomende verminderingsdrempels ingevoerd. Zo zullen vanaf dit jaar volgende drempels gelden :

Verwacht inkomen lager dan

(euro)


Voorlopige bijdrage/kwartaal (zonder beheersbijdrage sociaal verzekeringsfonds)
(euro)

13.550,50

694,46

17.072,56

874,97

21.510,08

1.102,39

27.101,00

1.388,93

38.326,61

1.964,24

54.202,01

2.777,85

Tot slot wordt er vanaf het tweede kwartaal van 2018 een maatregel ingevoerd voor starters in hoofdberoep, met name voor zij die een zelfstandige activiteit aanvatten of hernemen, en op voorwaarde dat zij gedurende de 5 voorafgaande jaren geen activiteiten hebben verricht als zelfstandige in hoofdberoep. De maatregel bestaat erin dat starters een vermindering van sociale bijdragen kunnen aanvragen gedurende 4 kwartalen op basis van volgende drempels :

Verwacht inkomen lager dan

(euro)

Voorlopige bijdrage/kwartaal (zonder beheersbijdrage sociaal verzekeringsfonds)

(euro)

6.997,55

372,79

9.033,67

481,27

Aanvragen voor de verminderde bijdrage dienen gemotiveerd te worden. Een onterechte vermindering wordt gesanctioneerd middels verhogingen.

Als opmerking dient vermeld te worden dat de starters in hoofdberoep die de verlaagde verminderde sociale bijdragen betalen, sociale rechten opbouwen alsof ze onderworpen zijn geweest aan de normale verminderde bijdrage.

 

Voor meer info : gelieve contact op te nemen met de Adviescel

 
  • Heeft u een vraag?

    Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

    [contact-form-7 404 "Not Found"]