A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Nieuwsbrief corona maatregelen update 14/04/2020

I Nieuw

 1. Gedeeltelijk overbruggingsrecht voor bijberoepers en gepensioneerden

De Regering heeft vorige week beslist om het overbruggingsrecht uit te breiden tot

 • Zelfstandigen in bijberoep
 • Zelfstandigen in hoofdberoep met toepassing artikel 37 en voorlopige bijdragen berekend op een inkomen dat lager ligt dan 7.330,52 euro (verlaagde bijdragen)
 • Gepensioneerden met een toegelaten activiteit
 • 65 plussers zonder pensioen
 • Student zelfstandigen met een voorlopige bijdrage lager dan de minimumbijdragen hoofdberoep

Voorwaarden :

 • Onderbreking van de activiteit omwille van de coronapandemie verplicht geheel of gedeeltelijk, dan wel vrijwillig gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen, en
 • Het inkomen waarop de wettelijke voorlopige bijdrage berekend wordt, bedraagt minstens 6.996,89 euro. Er wordt ENKEL gekeken naar het inkomen van 2017, waarop normaal de wettelijke voorlopige bijdragen worden berekend. En dus niet naar het vrijwillig verhoogde inkomen. Eveneens wordt niet gekeken naar een eventuele vrijwillige vermindering van de sociale bijdragen

De uitkering bedraagt de helft van de normale uitkering :

 • Zonder persoon ten laste : 645,85 euro
 • Met persoon ten laste : 807,05 euro

Er geldt een extra cumulatiebeperking : indien er nog een ander vervangingsinkomen zou zijn, dan mag het totaal van de vervangingsinkomsten niet hoger zijn dan 1.614,10 euro.

Aanvraag via sociaal verzekeringsfonds of A&B Kmo Partners, maar nog even wachten !

II Verduidelijkingen of aanpassingen bestaande maatregelen

1.Overbruggingsrecht bouwsector

Voor de toekenning van het overbruggingsrecht wordt de bouwsector, die in principe niet verplicht werd te sluiten, toch aangemerkt als een sector die gedeeltelijk verplicht is te sluiten. Dat houdt in dat de bouwbedrijven meteen recht hebben op een overbruggingsuitkering voor maart en april. En dus niet verplicht zijn aan te tonen dat ze 7 dagen opeenvolgend in maart en april gesloten geweest zijn.

2.Uitstel van sociale bijdragen of vermindering van sociale bijdragen

Zelfstandigen in bijberoep kunnen ook genieten van uitstel of vermindering van hun sociale bijdragen.

Voor vermindering van de sociale bijdragen kan contact opgenomen worden met het sociaal verzekeringsfonds of met A&B KMO Partners.

Voor uitstel voor de sociale bijdragen 2020/Q1 en 2020/Q2 tot respectievelijk 31/03/2021 en 30/06/2021, hiervoor kan een aanvraag ingediend worden bij het sociaal verzekeringsfonds of via A&B KMO Partners.

3.Aanvraag hinderpremie bij VLAIO

Deze kan nu ook aangevraagd worden zonder gebruik te maken van eid of andere applicaties zoals itsme. De aanvraag kan nu ook gebeuren per email aan VLAIO – mailadres : corona@vlaio.be

Naar alle waarschijnlijkheid zal dit ook kunnen voor de eerder aangekondigde compensatiepremie. De webpagina voor de aanvraag hiervoor is nog niet operationeel.

Het is inmiddels ook toegelaten dat wij, als uw accountant, via dezelfde weg een aanvraag voor u kunnen indienen, zonder dat u eerst een volmacht moet toekennen via de website van VLAIO.

Te vermelden of aan ons mee te delen :

 • het ondernemingsnummer van de onderneming
 • een korte beschrijving van de activiteit (die moet sluiten)
 • facultatief: de website-url
 • indien het een eenmanszaak betreft; bevestiging dat die in hoofdberoep wordt uitgeoefend, of in bijberoep met betaling van de sociale bijdrage zoals in hoofdberoep.
 • de normale openingsdagen en -uren van de zaak.
 • het rekeningnummer van de onderneming.
 • de contactgegevens (telefoon) van de accountant en van de ondernemer, mét vermelding wie er bij voorkeur gecontacteerd wordt.

4.Uitstel betaling RSZ bijdragen – uitbreiding regeling

Eerder lieten we al weten dat, wanneer uw onderneming door de coronacrisis problemen zou ondervinden om de RSZ bijdragen te betalen, deze uitstel kan vragen voor de betaling van RSZ bijdragen tot 15 december 2020.

De regeling geldt voor ondernemingen

 • die verplicht gesloten worden : automatisch uitstel van betaling
 • die gesloten zijn uit noodzaak : uitstel van betaling na verklaring op eer.

De regeling wordt nu uitgebreid tot ondernemingen die niet volledig gesloten zijn, maar die hun economische activiteiten zwaar verminderd zien voor het tweede kwartaal 2020.
Zij kunnen uitstel vragen voor de betaling van de RSZ bijdragen van het tweede kwartaal 2020 wanneer zij op eer verklaren dat ofwel de coronacrisis zal leiden tot

 • een vermindering van minstens 65% van de omzet met betrekking tot het tweede kwartaal 2020 ten opzichte van de omzet met betrekking tot het tweede kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal 2020 : dit wordt gecheckt door vergelijking van de BTW aangiften.
 • een vermindering van minstens 65% van de aan de RSZ aangegeven loonmassa voor het tweede kwartaal 2020 ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020.

De aanvraag dient te gebeuren via een verklaring op eer in te dienen bij de RSZ.

5.Voorafbetalingen

De maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie treffen heel wat bedrijven. Voor vennootschappen en zelfstandigen die door de coronacrisis kampen met liquiditeitsproblemen, heeft de regering beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, te verhogen. Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van hun voorafbetalingen minder nadelig.

In de tabel hieronder vindt u de aangepaste percentages voor de voorafbetalingen. Deze zijn, zoals gezegd, hoger in het derde en vierde kwartaal (tenzij er een dividenduitkering is):

Personenbelasting VenB (geen dividenduitkering) VenB (wel dividenduitkering)
VA1 3 % 9 % 9 %
VA2 2,5 % 7,5 % 7,5 %
VA3 2,25 % 6,75 % 6 %
VA4 1,75 % 5,25 % 4,5 %

De maatregel is bedoeld voor bedrijven met liquiditeitsproblemen. Deze geldt dan ook niet voor vennootschappen die:

 • een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen
 • dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020

De verhoogde percentages gelden ook niet voor natuurlijke personen die hierdoor meer bonificatie wegens voorafbetalingen zouden kunnen krijgen.

De percentages van de vermeerderingen zelf blijven ongewijzigd, net zoals de data van de voorafbetalingen (Bron : Financiën – 03/04/2020).

6.Uitstel van betaling voor de BTW en bedrijfsvoorheffing van de maand april 2020.

De betaling met betrekking tot de reguliere aangifte van BTW over de maand april 2020 moet gebeuren uiterlijk tegen 20 juli 2020. De reguliere aangifte en de intracommunautaire opgave moet gebeuren tegen 05 juni 2020.

De betaling van de bedrijfsvoorheffing met betrekking tot de maand april dient te gebeuren tegen 15 juli 2020.

Bron : Financiën – 14/04/2020.

 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

  [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]