A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Nieuwsbrief: autofiscaliteit

 

Met het Brusselse autosalon in het vooruitzicht herinneren wij u graag aan de wijzigingen inzake de autofiscaliteit in de personenbelasting (aankoop door zelfstandige of vrij beroeper met een eenmanszaak) en de vennootschapsbelasting (aankoop door vennootschap) die vanaf 2018 werden ingevoerd. Als u van plan bent een nieuwe – of tweedehandse wagen te kopen, dan is het uiteraard nuttig rekening te houden met de fiscaliteit van vandaag, maar zeker ook met deze van morgen…..We zetten alles even op een rijtje.

Regeling in 2019

– Personenbelasting

In de personenbelasting gelden onderstaande percentages alleen voor het beroepsgedeelte. Er moet dus altijd eerst worden bepaald hoeveel het beroeps- en het privégedeelte bedraagt.

Voor wat betreft 2019 zijn er fiscaal geen wijzigingen ten opzichte van 2018. De fiscale aftrek is vergelijkbaar aan deze die geldt in de vennootschapsbelasting. Er speelt dus een getrapt systeem in functie van de CO2-uitstoot (zie hieronder). Voor wagens aangekocht vóór 01 januari 2018 blijft de aftrek op het beroepsgedeelte echter steeds 75% of hoger, naargelang de CO2-uitstoot.

De aftrek voor de brandstofkosten blijft beperkt tot 75% op het beroepsgedeelte.

– Vennootschapsbelasting

In de vennootschapsbelasting blijft het systeem ongewijzigd, waarbij er een aftrek is variërend van van 50%-100% afhankelijk van de CO2- uitstoot van de wagen.

De aftrek worden toegepast op de volledige boekhoudkundige kost. Brandstofkosten blijven aftrekbaar voor 75%.

Schema :

CO2 uitstoot diesel CO2 uitstoot benzine Aftrek%
≤ 60 gr ≤ 60 gr100%
> 60 gr tot ≤ 105 gr > 60 gr tot ≤ 105 gr90%
> 105 gr tot ≤ 115 gr > 105 gr tot ≤ 125 gr80%
> 115 gr tot ≤ 145 gr > 125 gr tot ≤ 155 gr75%
> 145 gr tot ≤ 170 gr > 155 gr tot ≤ 180 gr70%
> 170 gr tot ≤ 195 gr > 180 gr tot ≤ 2055 gr60%
> 195 > 20550%

Voor het privégebruik wordt er een voordeel van alle aard doorgerekend. De berekening van het voordeel alle aard van de wagen blijft hetzelfde. De CO2- referentiewaarde wordt voor dieselwagens in 2019 aangepast naar 88g/km en voor benzinewagens naar 107 g/km.

Regeling vanaf 2020

– Personenbelasting

De fiscale aftrek is dezelfde als die in de vennootschapsbelasting volgens een nieuwe formule die u hieronder kan terugvinden. De aftrek op het beroepsgedeelte wordt dus op dezelfde leest geschoeid als in de vennootschapsbelasting. Deze regeling geldt ook voor de brandstofkosten. Voor wagens die aangekocht werden vóór 01 januari 2018 blijft echter steeds een minimale fiscale aftrek gegarandeerd van 75% op het beroepsgedeelte.

– Vennootschapsbelasting

Vooraf even voor de goede orde : de nieuwe regeling treedt in werking vanaf 01 januari 2020 en is van toepassing vanaf het fiscaal aanslagjaar 2021 verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 01 januari 2020. Dit is van belang voor vennootschappen met een gebroken boekjaar.

Er wordt een nieuwe formule toegepast om de fiscale aftrek te berekenen, met name: 120% – (0,5% x coëfficiënt x gr CO2/km). Voor diesels en dieselvarianten bedraagt deze coëfficiënt 1, voor benzine en anderen 0,95 en voor aardgas (< 12 fiscale Pk) is dat 0,90. Het vastgestelde aftrekpercentage kan op basis van voorgaande formule niet lager zijn dan 50% en niet hoger dan 100%. Voor personenwagens met een CO2- uitstoot van 200 g CO2/km of meer bedraagt de aftrek 40%. Voor elektrische wagens bedraagt de aftrek 100%.

Deze regeling geldt ook voor de brandstofkosten. Deze regeling geldt voor alle wagens, ongeacht of deze aangekocht werden vóór 2018 dan wel erna.

Bijvoorbeeld: een dieselwagen aangekocht in een vennootschap vóór 01/01/2018, met een CO2- uitstoot van 109g/km : 120% – (0,5% x 1 x 109) = 65,50% (in 2019 : aftrek 80%)

De regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard wijzigt niet.

Regeling voor plug in hybrides vanaf 2018

De bovenstaande regeling geldt principieel eveneens voor alle plug in hybrides, doch met deze belangrijke nuances :

  • Voor plug in hybrides moet gekeken worden naar de CO2- uitstoot van een vergelijkbare wagen met conventionele verbrandingsmotor (diesel/benzine/gas..). Is er geen vergelijkbare wagen met conventionele verbrandingsmotor, dan moet de CO2- waarde vermenigvuldigd worden met 2,5.
  • Indien de hybride wagen echter beschikt over een batterij met een energiecapaciteit van minstens 0,50 kWh per 100 kg EN een CO2- uitstoot heeft van maximaal 50 g/km, dan mag wel gebruik gemaakt worden van de CO2- waarde die door de constructeur werd opgegeven. Deze wagens blijven fiscaal zeer gunstig behandeld.

Tenslotte geldt voor plug in hybrides aangekocht vóór 01 januari 2018, dat er sowieso steeds gebruik mag gemaakt worden van de CO2- waarde opgegeven door de constructeur, zelfs indien de energiecapaciteit onvoldoende is of indien de CO2- waarde hoger ligt dan 50 gr/km.

Voor de berekening van het voordeel van alle aard dient rekening gehouden te worden met de CO2- uitstoot die uiteindelijk gebruikt wordt voor de fiscale aftrek in de vennootschapsbelasting.

Invloed nieuwe Europese regelgeving

Tot slot willen wij u meegeven dat alle nieuw geproduceerde wagens sinds september 2018 aan strengere tests onderworpen worden om de CO2- uitstoot te bepalen, de zogenaamde “Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure” (WLTP). Men verwacht dat door toepassing van deze test de CO2- uitstoot van de wagens met gemiddeld 25% zal stijgen. Voor wagens die reeds zijn ingeschreven blijft het CO2- gehalte gelden zoals vermeld onder rubriek 49.1 van het gelijkvormigheidsattest.

Voorgaande regeling heeft een impact op de berekening van het voordeel alle aard, dat zal stijgen ingevolge de uitstoot op basis van de WLTP test. Ook zal er een impact zijn op de berekening van de verkeersbelasting, aftrekbaarheid van autokosten en dergelijke meer. Er werd wel bevestigd door de overheid dat de CO2- uitstoot op basis van de oude testmethode (NEDC/ NEDC 2.0) gebruikt mag worden tot en met 31/12/2020.

Financieringskosten

Deze blijven voor 100% aftrekbaar (in de personenbelasting enkel voor wat betreft het beroepsgedeelte).

 
  • Heeft u een vraag?

    Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

    [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]