A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Meer aanvullend pensioen voor zelfstandigen

 

Op 19 januari 2018 werd er een wetsontwerp ingediend waarin wordt voorgesteld dat zelfstandigen – natuurlijke personen een pensioenovereenkomst kunnen sluiten met een verzekeraar of een pensioenfonds. Op die manier ontstaat er een nieuwe mogelijkheid voor zelfstandigen om een aanvullend pensioen op te bouwen, bovenop de bestaande mogelijkheid van het vrij aanvullend pensioen.

Dergelijke pensioenovereenkomsten kunnen worden afgesloten door zelfstandigen actief als natuurlijke persoon, meewerkende echtgenoten en zelfstandige helpers die minstens de minimumbijdragen in hoofdberoep verschuldigd zijn. Ook startende zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep kunnen een pensioenovereenkomst afsluiten. De voorwaarde is wel dat de zelfstandigen in bijberoep sociale bijdragen betalen die minstens even hoog zijn als de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep. De zelfstandigen die bezoldigingen als bedrijfsleider aangeven, worden uitgesloten van het toepassingsgebied van de pensioenovereenkomst. Deze hebben de mogelijkheid om een individuele pensioentoezegging af te sluiten.

De zelfstandigen kunnen vervolgens premies storten en kunnen hierbij zelf bepalen welk bedrag zij storten. De grens is dat de som van het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen in de tweede pijler niet meer mag bedragen dan 80% van het gemiddelde inkomen dat zij verdienden gedurende de laatste 3 belastbare tijdperken.

De premies die gestort worden, zullen onderworpen worden aan een verzekeringstaks van 4,4%, maar kunnen onder bepaalde voorwaarden ook recht geven op een federale belastingvermindering van 30%. Voldoen aan de 80%- regel is hierbij van belang.

Het opgespaarde kapitaal mag pas uitgekeerd worden bij de effectieve ingang van het wettelijk pensioen. Dit ongeacht de pensioenleeftijd die in de pensioenovereenkomst staat opgenomen. Op aanvraag is het ook mogelijk om het kapitaal te laten uitbetalen op het moment dat de zelfstandige voldoet aan de voorwaarden van het vervroegd pensioen. Deze mogelijkheid staat enkel open indien de pensioenovereenkomst een bepaling bevat waarin deze optie wordt opgenomen. Het is wel mogelijk voor de zelfstandigen om een voorschot te vragen op het aanvullend pensioenkapitaal teneinde de aankoop van een woning of een renovatie te financieren.

Verder is het zo dat indien een zelfstandige aan het einde van zijn loopbaan geconfronteerd wordt met economische moeilijkheden, het kapitaal van het aanvullend pensioen kan opgenomen worden vanaf 60 jaar. Het is in dit verband vereist dat de pensioenovereenkomst of het pensioenreglement voorziet in een clausule die dit toelaat.

Tot slot zal het kapitaal bij uitkering belast worden aan een tarief van 10%. Het tarief van 10% is wel louter van toepassing indien de zelfstandige voldoet aan de voorwaarden van het vervroegd pensioen. Indien er op een ander tijdstip kapitaal uitgekeerd wordt, zal het uitgekeerde kapitaal aan een tarief van 33% belast worden. Er is bijkomend ook een solidariteitsbijdrage verschuldigd van 0 tot 2% en een invaliditeitsbijdrage van 3,55%.

De goedkeuring en inwerkingtreding van de wetgeving wordt verwacht in de loop van 2018.

Graag geven wij mee dat het VAPZ- stelsel fiscaal voordeliger is dan de pensioenovereenkomst, waardoor het aan te bevelen is om eerst en vooral het VAPZ af te sluiten en deze regeling maximaal uit te putten.

Voor meer info : advies@abpartners.be

 
  • Heeft u een vraag?

    Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

    [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]