A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Een LEI-code nodig? Wat, wie en hoe?

 

WAT?

Vanaf januari 2018 moeten “bedrijven” die transacties (laten) uitvoeren in financiële instrumenten voldoen aan een bijzondere identificatieverplichting. De basis van die reglementering ligt bij de zogenaamde “Groep van 20” en heeft dus een internationaal karakter. De regels zijn dus zeker niet enkel in België van toepassing maar vrijwel over de hele wereld.

WIE?

Volgens de Europese regelgeving (Verordening 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012) worden rechtspersonen geviseerd. Vanaf 2018 moeten Europese financiële instellingen namelijk alle transacties van hun klanten-rechtspersonen in bepaalde financiële instrumenten melden aan hun toezichthouder. Voor de Belgische banken is dat de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Markten en Diensten.

Iedere rechtspersoon die handelt in financiële instrumenten die verhandeld worden op een handelsplatform (of daarvan het onderliggend wordt verhandeld op een platform) bv. aandelen, obligaties, warrants, staatsleningen en staatsbons.

Sommige beleggingsfondsen, beleggingsverzekeringen, termijnrekeningen, deposito’s en kasbons vallen niet onder de nieuwe maatregel. Privépersonen en entiteiten of bedrijfsafdelingen zonder juridische zelfstandigheid hebben geen LEI nodig.

U houdt er evenwel best rekening mee dat niet alle lidstaten de EU-Verordening op dezelfde manier interpreteren. Zo blijken de Nederlandse banken een LEI-code te eisen indien een zogenaamde “burgerlijke maatschap” de transactie doet. Een burgerlijke maatschap is naar Belgische normen geen rechtspersoon, en heeft dan ook geen LEI-code nodig.

HOE?

De identificatie gebeurt door bepaalde instellingen (zogenaamde “Local Operating Units (LOU)”) die daarvoor erkend zijn en onder toezicht staan van een internationale instelling (Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)). Na een volledige identificatie wordt een LEI-code toegekend, een unieke letter-cijfercombinatie (20 tekens).

Op dit ogenblik zijn slechts twee Belgische LOU’s erkend, nl. Xerius ondernemingsloket VZW en GS1 Belgilux VZW. De aanvraag gebeurt in de meeste gevallen volledig elektronisch. Voor de verwerking van de aanvraag rekenen de LOU’s een administratieve kost aan (veelal 89 EUR exclusief BTW). De code is één jaar geldig, maar kan verlengd worden indien nodig. Ook bij verlenging wordt een administratiekost aangerekend, die meestal iets minder bedraagt dan de aanvraag.

Wij kunnen u helpen met de aanvraag van de LEI-code, maar daarvoor is dan wel een bijzondere volmacht vereist. De kostprijs voor onze werkzaamheden bedraagt 75 EUR exclusief BTW.

Voor de aanvraag zijn wel enkele bijzonderheden in acht te nemen :

  • De aanvraag is redelijk eenvoudig indien de aanvrager een juridische entiteit over een ondernemingsnummer beschikt en zelf geen dochtervennootschap is waarvan de moeder een geconsolideerde jaarrekening opstelt.
  • Indien de aanvrager een dochter is van een moedervennootschap die een geconsolideerde jaarrekening opstelt, dan moeten de gegevens van die vennootschap ook worden meegedeeld.
  • Burgerlijke maatschappen die enkel transacties doen op een Belgisch platform moeten zelf geen LEI-code aanvragen.
  • Indien de burgerlijke maatschap actief is op een buitenlands platform, dan moet er mogelijks wel een LEI-code worden aangevraagd. De basis voor die aanvraag is steevast het ondernemingsnummer, maar de maatschap kan dat ondernemingsnummer enkel bekomen indien ze zelf werknemers tewerkstelt en/of regelmatig activiteiten uitvoert waarop het BTW-wetboek van toepassing is. De aanvraag zal in dat geval enige vertraging oplopen.

 

Voor meer info contacteert u de Adviescel via advies@abpartners.be

 
  • Heeft u een vraag?

    Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

    [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]