A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Kapitaalverminderingen gedeeltelijk belast vanaf 01 januari 2018

 

Een van de compenserende maatregelen die de regering rond de hervorming van de vennootschapsbelasting van plan is in te voeren, is een gedeeltelijk taxatie van kapitaalverminderingen.

U vindt dat wellicht vreemd want u werd altijd gezegd dat gestort kapitaal uit de vennootschap halen via kapitaalvermindering steeds belastingvrij kan gebeuren ?
Dat klopt, en dat principe verandert eigenlijk ook niet. Fiscaal gestort kapitaal zal nog steeds belastingvrij uit de vennootschap kunnen gehaald worden.
Wat er verandert vanaf 01 januari 2018 is dat men niet meer de vrije keuze heeft om een kapitaalvermindering bij voorrang aan te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal.

Een eenvoudig voorbeeld : stel we hebben te maken met een BVBA met een eigen vermogen van 200.000,00 euro, samengesteld als volgt :

  • Gestort kapitaal van de vennootschap : 120.000,00 euro
  • Belaste reserves : 80.000,00 euro

En veronderstel dat we een kapitaalvermindering van 60.000,00 euro wensen door te voeren.

Tot en met 31 december 2017 : de algemene vergadering kan ervoor opteren om de kapitaalvermindering integraal toe te wijzen aan het fiscaal gestort kapitaal.

De kapitaalvermindering blijft onbelast.

 

Voor kapitaalvermindering Na kapitaalvermindering
Gestort fiscaal kapitaal 120.000,00 60.000,00
Belaste reserves 80.000,00 80.000,00
Totaal eigen vermogen 200.000,00 140.000,00

 

Vanaf 01 januari 2018 : de kapitaalvermindering moet pro-rata toegewezen worden aan het fiscaal gestort kapitaal, de belaste reserves (al dan niet in het kapitaal geïncorporeerd) en de in het kapitaal geïncorporeerde belastingvrije reserves.
Het pro-rata dat in ons voorbeeld moet toegepast worden, wordt bepaald door de volgende breuk : fiscaal gestort kapitaal / (fiscaal gestort kapitaal + belaste reserves). Concreet betekent dit 120.000,00 / 200.000,00.

Met andere woorden, slechts 60% van de kapitaalvermindering kan toegewezen worden aan het fiscaal gestort kapitaal !

 

Voor kapitaalvermindering Na kapitaalvermindering
Gestort fiscaal kapitaal 120.000,00 84.000,00
Belaste reserves 80.000,00 56.000,00
Totaal eigen vermogen 200.000,00 140.000,00

De vermindering moet dus toegewezen worden voor 36.000,00 euro aan het fiscaal gestort kapitaal, waardoor dat verminderd wordt tot 84.000,00 euro. De 24.000,00 euro wordt toegewezen aan belaste reserves. Deze worden dus verminderd tot 56.000,00 euro.

Belangrijk verschil met de situatie van vóór 01 januari 2018 is dat op die 24.000,00 euro een roerende voorheffing van 30% door de vennootschap moet ingehouden worden, aangezien het om de uitkering van dividenden gaat. De aandeelhouders zullen dus niet meer 60.000,00 euro ontvangen, maar slechts 52.800,00 euro, gelet op de roerende voorheffing van 7.200,00 euro (24.000,00 x 30%).

Belangrijk !

  • Juridisch en boekhoudkundig vindt er op de balans van de vennootschap wel degelijk een kapitaalvermindering plaats van 60.000,00 euro. M.aw. het kapitaal zal verminderd worden van 120.000,00 euro naar 60.000,00 euro. Er ontstaat dus een discrepantie tussen de juridische- en boekhoudkundige verwerking en de fiscale verwerking.
  • Volgens een nota van het Kabinet van de minister van financiën over de hervorming van de vennootschapsbelasting van oktober 2017, geldt deze regeling niet voor kapitaalverminderingen in het kader van de vastklikoperaties van de liquidatieboni, ook als deze vanaf 01 januari 2018 worden doorgevoerd.
  • Nog snel een kapitaalvermindering met een beslissing van de algemene vergadering voor notaris vóór 01 januari 2018 ? In principe kan dat, want de oude regeling geldt dan nog. De fiscus heeft wel te kennen gegeven om één en ander af te toetsen aan de algemene antimisbruikregeling. M.a.w. als de motieven louter fiscaal zouden zijn en er geen voldoende economische motieven zouden zijn, zou ze kunnen overwegen om de operatie van kapitaalvermindering te herkwalificeren in een gedeeltelijke dividenduitkering.

In geval van twijfel of bijkomende vragen, neem contact met uw accountant, dossierverantwoordelijke of de A&B Adviescel.

 

A&B Adviescel

30 oktober 2017

 
  • Heeft u een vraag?

    Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

    [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]