A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Investeringsaftrek 20%

 

In het kader van het relanceplan van de Regering met als doel de economie een boost te geven, werd beslist om de investeringsaftrek te verhogen om investeringen weer te doen heropleven.

Indien belastingplichtigen investeren in bepaalde materiële of immateriële vaste activa en zij deze investeringen in België uitsluitend voor beroepsdoeleinden aanwenden, kunnen zij een investeringsaftrek toepassen.

In principe wordt de investeringsaftrek slechts eenmaal toegepast. In bepaalde gevallen is het mogelijk om de investeringsaftrek te spreiden over de afschrijvingsperiode van de vaste activa die zij hebben aangeschaft of tot stand gebracht.

Teneinde de investeringsaftrek te kunnen toepassen, dient er aan volgende voorwaarden voldaan te worden :

 • investeringen in materiële of immateriële vaste activa,
 • die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand zijn gebracht,
 • tijdens het jaar of het boekjaar,
 • de activa worden in België uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid gebruikt en worden over minstens 3 jaar afgeschreven.

Voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 01/01/2018 en 31/12/2019, zal de eenmalige investeringsaftrek van 8% verhoogd worden tot 20%. Er zal dus vanaf 2018 een verhoogde aftrek van 20% van de aanschaf- of beleggingswaarde toegepast kunnen worden. De verhoging geldt zowel voor eenmanszaken die aan de personenbelasting zijn onderworpen als voor de kleine vennootschappen die aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen.

Aan de berekeningswijze van de bestaande verhoogde aftrek op energiebesparende investeringen, milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, octrooien, investeringen in beveiliging van beroepslokalen, investeringen in beveiliging van bedrijfsvoertuigen, investeringen in rookafzuig- en verluchtingssystemen en investeringen in digitale vaste activa wijzigt er niets. Voor de gespreide aftrek wijzigt er ook niets aan de percentages.

Volgende zaken dienen bijkomend in het achterhoofd gehouden te worden bij het toepassen van de investeringsaftrek :

 • Deze maatregel wordt nog interessanter in combinatie met een degressieve afschrijving. Deze methode van afschrijven wordt echter opgeheven voor investeringen vanaf 2020;
 • Ondernemingen met een gebroken boekjaar dat eindigt in de loop van 2018 kunnen zowel gebruik maken van de verhoogde investeringsaftrek voor investeringen vanaf 01/01/2018, als van het eventueel verhoogde belastingtarief (33,99%). De verlaagde tarieven zijn immers maar van toepassing voor boekjaren die een aanvang nemen vanaf 01/01/2018.

De conclusie is dat het tot en met 31/12/2019 interessanter wordt om investeringen te doen die in aanmerking kunnen komen voor de investeringsaftrek.

Voor meer info neemt u best contact op met uw accountant of stuur een mailtje naar : advies@abpartners.be

 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

  [contact-form-7 404 "Not Found"]