A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Uw groep of individuele pensioentoezegging nog optimaliseren in 2017

 

Het is één van de fiscaalvriendelijkste manieren om als bedrijfsleider geld uit uw vennootschap te halen : de groepsverzekering of de individuele pensioentoezegging. De premie is 100% fiscaal aftrekbaar en de uitkeringen op pensioenleeftijd worden laag belast.

Op effectieve pensioenleeftijd bedraagt het lineair tarief op het kapitaal en de gegarandeerde rente (na RIZIV- en solidariteitsbijdrage van respectievelijk 3,55% en 2%) :

Leeftijd RIZIV- & solidariteitsbijdrage Belasting

(op het saldo)

Opmerkingen
60 5,55% 20%
61 5,55% 18%
62 5,55% 16,5%
63 5,55% 16,5%
64 5,55% 16,5%
65 5,55% 16,5%
65 5,55% 10% Enkel ingeval actief tot pensioenleeftijd !!

De winstdeelname (indien die er nog is) blijft altijd fiscaal buiten schot.

Eén van de belangrijkste voorwaarden waaraan moet voldaan worden voor de aftrekbaarheid van de jaarlijkse premie, is het respecteren van de 80%-grens. Deze grens houdt in dat het totaal pensioen, zowel het wettelijk als het aanvullend pensioen uitgedrukt in jaarlijkse rente, niet meer mag bedragen dan 80% van de laatste normale bruto-bezoldiging.

Er wordt hierbij rekening gehouden met de regelmatig toegekende bezoldigingen en de (regelmatig verleende) voordelen van alle aard zoals de bedrijfswagen, de betaling van sociale bijdragen, het voordeel van alle aard van bewoning, …

Bij de opbouw van het aanvullend pensioen wordt er gewerkt met een jaarlijkse premie, maar daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om één of meerdere inhaalbewegingen te verrichten, de zogenaamde ‘backservice’. Dit laat toe om, uiteraard met respect van de 80%-regel, een extra premie te betalen op basis van de laatste normale bruto-bezoldiging voor de jaren waarin men als bedrijfsleider actief was in de vennootschap en verder uitgebreid met een periode van maximaal 10 jaar buiten de vennootschap.

Zo’n backservice laat toe in de goede jaren om een deel van de winst van de vennootschap weg te werken terwijl het eigen fiscaal gunstig belaste aanvullend pensioen verder wordt opgebouwd. En dit voordeel kan nog verhoogd worden wanneer de verloning werd verhoogd. Deze verhoogde bezoldiging dient dan best verder aangehouden te worden.

Omdat naar het einde van de carrière toe nogal wat bedrijfsleiders zo hun verloning redelijk optrokken om zo hogere premies te betalen en een grote backservice te kunnen verrichten met alle bijhorende fiscale voordelen, en het was daarbij sowieso al af te raden om dat op het allerlaatste te doen, heeft de Regering het plan opgevat om wellicht vanaf 2018 de berekening van de 80%-grens aan te passen. Daarbij is één en ander nog niet helemaal duidelijk.

Zo zou er bij de berekening van de 80%-grens niet meer alleen moeten gekeken worden naar de laatste normale bruto-bezoldiging, maar naar de normale bruto-bezoldiging van de laatste jaren. Het is nog niet helemaal zeker welke periode dit zal zijn. Hierdoor zal een loonsverhoging maar gespreid over die periode een effect kunnen hebben, en niet meer dadelijk in het jaar van verhoging.

Het is daarom zeker verstandig om nog naar het einde van 2017 toe na te gaan welke mogelijkheden er nog zijn voor een backservice met respect voor de huidige 80%-regel (en uiteraard indien de liquiditeitspositie, het resultaat en de economische situatie van de vennootschap dit mogelijk maakt).

Een bijkomend argument om de backservice nog in 2017 zoveel mogelijk uit te putten, is de aangekondigde verlaging van de vennootschapsbelasting. Door een lager tarief zal het fiscaal ‘rendement’ van de premie naar de toekomst wat lager uitvallen.

Tenslotte zou vanaf 2018 de zogenaamde Wijninckx–bijdrage stijgen van 1,5% tot 3%. Deze bijdrage wordt geheven op het deel van de premie boven 31.836,00 euro (bedrag voor 2017). Deze wordt in 2018 toegepast op de premie van 2017.

Contacteer hiervoor zeker uw dossierverantwoordelijke en uw makelaar.

Adviescel – A&B KMO-Partners

 
  • Heeft u een vraag?

    Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

    [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]