A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Forfaitaire waardering voordeel van alle aard woning bedrijfsleider onwettig (2bis)?

 

Wanneer een vennootschap in het kader van een bezoldigingsregeling een woning ter beschikking stelt aan haar bedrijfsleider en/of werknemer, dan wordt het voordeel van alle aard dat daaruit voortvloeit berekend volgens een forfaitair vastgelegde formule :

 • Kadastraal Inkomen (KI) niet groter dan 745,00 euro : 100/60 x geïndexeerd KI x 1,25
 • Kadastraal Inkomen (KI) groter dan 745,00 euro : 100/60 x geïndexeerd KI x 3,8

(deze laatste factor bedroeg vroeger 2, en werd verhoogd met ingang van aanslagjaar 2013 door de regering Di Rupo).

Wanneer echter een natuurlijk persoon-werkgever dezelfde woning ter beschikking zou stellen aan een werknemer, dan zou het voordeel van alle aard dat daaruit voortvloeit berekend worden als volgt : 100/60 x geïndexeerd KI.
In dat geval wordt de verhoging met factor 1,25 of 3,8 niet toegepast.

Hierbij een voorbeeld voor een gebouw met een niet geïndexeerd KI van 2.000 EUR (AJ 2018) :

 • Voordeel bewoning indien door natuurlijk persoon ter beschikking gesteld :
  2.000 EUR (KI) x 100/60 x 1,7491 = 5.830,33 EUR
 • Voordeel bewoning indien door een vennootschap ter beschikking gesteld :
  2.000 EUR (KI) x 100/60 x 1,7491 x 3,8 = 22.155,27 EUR

 -> verschil van 16.324,94 EUR als belastbare basis (belastingdruk hierop bedraagt al snel gemiddeld 50 %).

Er ontstaat derhalve een wezenlijk verschil in behandeling tussen een bedrijfsleider/werknemer die een woning ter beschikking gesteld krijgt van een vennootschap(-werkgever) en deze die eenzelfde woning ter beschikking gesteld krijgt van een natuurlijk persoon werkgever.

Deze problematiek werd recent voorgelegd zowel aan het Hof van Beroep te Gent (arrest 24 mei 2016) en Hof van Beroep te Antwerpen (arrest 24 januari 2017), en beiden oordeelden dat er inderdaad een schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel is (art 159 GW). Er is volgens beide Hoven van Beroep geen objectief criterium dat redelijk verantwoord is om het verschil in behandeling te rechtvaardigen. En derhalve weigeren de Hoven de formule, zoals die bestaat voor rechtspersonen, toe te passen. Ze vallen dan ook terug op de formule zoals die van toepassing is voor natuurlijke personen werkgevers waardoor het voordeel van alle aard in de meeste gevallen 4 keer lager uitvalt.

Bovendien bevestigt het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dat het eerder aangegeven voordeel van alle aard berekend volgens de wet achteraf kan aangevochten worden op grond van het feit dat het in casu gaat om een dwaling in rechte, aangezien de afwijkende waarderingsregel ongrondwettelijk is.

Aangezien in de meeste gevallen de termijn van 6 maanden na de aanslag nog loopt, kan er voor AJ 2016 nog een bezwaar worden ingediend. Voor aanslagjaren 2013, 2014 en 2015 moet nagegaan worden of een ontheffing van ambtswege kan gevraagd worden wegens “nieuw feit”.

Voor meer info :

A&B Adviescel
Advies@abpartners.be

 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

  [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]