A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Een fiscaal eindejaarsgeschenk(je)….

 

De regering streeft de activering van spaargelden na. Als incentive voor het beleggen in aandelen werd vanaf aanslagjaar 2019 een nieuwe belastingvrijstelling voor dividenden ingevoerd.

Een eerste schijf van 640,00 euro (niet geïndexeerd 416,50 euro) aan dividenden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2018, wordt vrijgesteld van belasting.

De vrijstelling geldt niet voor het gedeelte van de interesten die worden geherkwalificeerd in dividenden omdat uw rekening-courant tegoed aan het einde van het boekjaar hoger is dan de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het gestort kapitaal aan het einde van het boekjaar. Verder geldt de vrijstelling ook niet voor dividenden die voortkomen uit, of verkregen worden door de tussenkomst van juridische constructies, voor dividenden van instellingen voor collectieve belegging of verkregen door tussenkomst van gemeenschappelijke beleggingsfondsen.

Hoe werkt het ?

De vrijstelling voor dividenden wordt echter niet automatisch toegepast door de schuldenaar bij de inhouding van de roerende voorheffing. De dividenden blijven immers integraal onderworpen aan de roerende voorheffing, in veel gevallen is dat nog 30%. De belastingplichtige moet de vrijstelling zelf toepassen in zijn aangifte in de personenbelasting door uitdrukkelijk de verrekening en eventueel de terugbetaling van de roerende voorheffing die werd ingehouden op de eerste schijf van 640,00 EUR dividenden, in de aangifte te vragen

De belastingplichtige bepaalt zelf voor welke dividenden de vrijstelling moet worden verleend. Dit is van belang als hij dividenden geniet die belastbaar zijn tegen verschillende belastingtarieven. In dat geval wordt de vrijstelling bij voorkeur toegepast op dividenden die belastbaar zijn tegen het tarief van 30%, eerder dan op dividenden die belast worden tegen een lager voordeeltarief.

De vrijstelling geldt per belastingplichtige. In casu wordt, afhankelijk van het huwelijksstelsel en de aandelenverhouding in de vennootschap, het bedrag van het tussentijds dividend bepaald.

Tussentijds dividend

Om een dividend toe te kennen, hoeft u niet noodzakelijk te wachten tot de eerstkomende algemene vergadering die wellicht pas in het voorjaar zal gehouden worden. U kan nu nog opteren voor een zogenaamd tussentijds dividend (op basis van bestaande reserves) of een interim dividend (op basis van de verwachte winst van het lopend boekjaar). Zo’n interim dividend is wel slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk. De toekenning en betaalbaarstelling moet wel nog in 2018 geschieden.

Voorbeeld :

 • Tussentijds dividend 15 december 2018 – betaalbaarstelling binnen 14 dagen : 1.000,00 euro => in te houden RV 30% + aangifte uiterlijk 29 december 2018 : 300,00 euro
 • Aangifte personenbelasting AJ 2019 in te dienen via mandataris tegen einde oktober 2019 :
  • Aangifte vrij te stellen bedrag : 640,00 euro (maximum)
  • Recuperatie (verrekening/terugbetaling) : 640,00 x 30% = 192,00 euro

 

 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

  [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]