A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Coronavirus – update maatregelen 23/03/2020

1.Vlaamse hinderpremie

Voor ondernemers en zelfstandigen die verplicht hun zaak moeten sluiten wordt op Vlaams niveau een hinderpremie voorzien.
Bijkomende toelichting :

 • Ingeval van verplichte sluiting van een winkel/shop/showroom mogen de activiteiten van een webshop of e-commerce gewoon verder gaan (geen beletsel)
 • Ingeval van een verplichte sluiting van een locatie en geen webshop : producten leveren na vraag via mail of telefoon, of dringende – of niet-dringende herstellingen, is toegelaten

2. Het overbruggingsrecht

Het betreft een uitkering voor de maand maart en april 2020 (voorlopig) in het kader van het sociaal statuut der zelfstandigen van 1.291,69 euro (zonder kinderlast) en 1.614,10 euro (met kinderlast) per maand bij verplichte stopzetting of vrijwillige stopzetting van minstens 7 dagen.

Hierbij  wat bijkomende toelichting : zo is het duidelijk dat

 • taken van gering belang (administratie, telefoons aannemen, facturatie,….) geen probleem vormen;
 • bij een verplichte sluiting de verdere uitbating van een webshop toegelaten is;
 • bij een ‘verplichte’ sluiting (bv sluiting van de winkel…) dringende- en niet dringende herstellingen toegelaten zijn;
 • bij een ‘niet-verplichte’ of ‘vrijwillige’ sluiting van min 7 dagen de exploitatie van een webshop NIET toegestaan is !

De overbruggingsuitkering kan perfect gecumuleerd worden met de hinderpremie.
De overbruggingsuitkering wordt wel belast in de personenbelasting.

3. Vermindering van sociale bijdragen

Bedrijfsleiders die verloond worden vanuit (één van ) hun vennootschap(pen) kunnen overwegen om hun bezoldiging naar beneden bij te stellen of hun mandaat onbezoldigd te maken.
Hierbij kan dan een aanvraag bij het sociaal verzekeringsfonds gebeuren om de sociale bijdragen van het lopende jaar aan te passen in functie van bepaalde grenzen :

< € 13.993,78 € 739,05
< € 17.631,06 € 931,15
< € 22.213,74  € 1.173,18
< € 27.987,56 € 1.478,11
< € 39.580,39 € 2.090,36
< € 55975,11 € 2.956,22

Twee bemerkingen hierbij :

 • Ingeval van een lopende IPT verzekering, zal dat impact hebben op de 80% regel en op de te betalen premie voor deze IPT;
 • Deze aanpassing kan – ingeval van winst in de vennootschap in 2020 – ook impact hebben op het tarief van de vennootschapsbelasting (ipv 20% moet dan 25% vennootschapsbelasting betaald worden).

4. RSZ werkgever

Wanneer uw onderneming door de coronacrisis problemen zou ondervinden om de RSZ bijdragen te betalen, dan kan deze uitstel vragen van betaling tot 15 december 2020.
De regeling geldt voor ondernemingen

 • die verplicht gesloten worden : automatisch uitstel van betaling
 • die gesloten zijn uit noodzaak : uitstel van betaling na verklaring op eer

OPGEPAST : deze laatste categorie betreft niet essentiële bedrijven die sluiten omdat zij in de onmogelijkheid zijn om de sanitaire maatregelen van social distancing (1,5 m) te garanderen!!
Het gaat om een uitstel geldt voor betaling van werknemers- en werkgeversbijdragen.
De aangiften dienen wel op de normale tijdstippen plaats te vinden. Het gaat enkel om een uitstel  van betaling !
Aandacht! voor ondernemingen die niet verplicht gesloten worden, maar waarvoor economische activiteit sterk daalt in het tweede kwartaal zouden er nog nadere instructies volgen!
De verklaring op eer zou beschikbaar zijn op de website van de RSZ op 26/03 ek..

5. Forfaitaire vergoeding voor thuiswerk

Ondernemingen kunnen aan hun werknemers die gedurende de corona-crisis hun werk bijna volledig van thuis uit zullen verrichten, forfaitaire maandelijkse vergoedingen toekennen (Let wel, dit kan echter niet bijkomend indien al voorzien is in vergelijkbare vergoedingen).
Het betreft

 • een bureauvergoeding van 126,94 euro per maand (en ook geen formele telewerk-overeenkomst nodig)
 • een vergoeding voor gebruik eigen pc : 20,00 euro
 • een vergoeding voor het gebruik eigen internetverbinding : 20,00 euro

Bestaande telewerk overeenkomsten voor thuiswerk kunnen gehandhaafd blijven.
Op deze vergoedingen dienen geen sociale bijdragen te worden betaald.

Let wel, vanuit fiscaal oogpunt en voor de zekerheid, kan hiervoor een aanvraag gebeuren bij de Rulingcommissie via een FAST TRACK aanvraagprocedure.
Deze maatregel is van toepassing zolang de maatregelen van de nationale veiligheidsraad ter bestrijding van Covid 19 van toepassing zijn.

6. Tijdelijke werkloosheid – bijpassing door de werkgever

Ingeval door de corona-crisis werknemers in tijdelijke werkloosheid werden geplaatst, kan de werkgever een extra bijpassing betalen boven op de vergoeding tijdelijke werkloosheid, zonder dat hierop sociale bijdragen verschuldigd zijn. De voorwaarde is wel dat door de aanvulling het netto loon niet hoger mag zijn dan het netto loon  bij effectieve tewerkstelling.
De bijpassing is fiscaal wel onderworpen aan bedrijfsvoorheffing.

7. Arbeidsongeschiktheid

Indien je toch getroffen bent door ziekte met arbeidsongeschiktheid (langer dan 7dagen), dan heb je recht op een uitkering via het ziekenfonds vanaf de eerste dag. Ben je minder dan 8 dagen ziek,  dan heb je geen recht op uitkeringen (carensperiode).

Uitkeringen:

 • Met gezinslast : 62,08 euro per dag
 • Alleenstaande : 49,68 euro per dag
 • Samenwonende : 38,10 euro per dag

Wie heeft recht ?

 • Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten in maxi-statuut
 • Zelfstandigen in hoofdberoep die verminderde bijdragen betalen in het kader van de zogenaamde ‘gelijkstelling met een bijberoep’ (artikel 37), kunnen geen aanspraak maken op uitkeringen.
 • -In regel zijn met de betaling van je sociale bijdragen ( de sociale bijdragen van het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan de start van je arbeidsongeschiktheid moeten betaald zijn.

Hoe aanvragen ?

De behandelende geneesheer vult het Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid in.
Je vindt dit terug op de website van je ziekenfonds.
Je dient dit binnen de wettelijke termijn van 8 kalenderdagen in bij je ziekenfonds.
Bij laattijdige indiening wordt de daguitkering in principe met 10% verminderd.

MAAR : Er werd een nieuw tijdelijk getuigschrift van arbeidsongeschiktheid opgesteld dat enkel kan gebruikt worden als je arbeidsongeschikt wordt door het coronavirus. Het gaat om een simpelere versie van het normale getuigschrift. Dit vind je terug op de website van je ziekenfonds. Artsen kunnen dit afleveren na telefonisch advies. De arts zal je dit via post of mail bezorgen, zodat jij dit aan je ziekenfonds kan bezorgen.
Het ziekenfonds kan hierbij autonoom beslissen om de sanctie voor laattijdige aangifte niet toe te passen wegens overmacht zodat het laattijdig bezorgen van het getuigschrift wegens arbeidsongeschiktheid niet meteen een probleem hoeft te zijn.

 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

  [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]