A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Coronavirus update maatregelen 02/04/2020

NIEUWE MAATREGELEN

Nieuw ! de ‘Compensatiepremie

De Vlaamse regering heeft op woensdag  01 april besloten om een ‘compensatiepremie’ in te voeren voor ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten en dus geen recht hebben op de hinderpremie, maar die wel een groot omzetverlies lijden.

Als voorbeeld gaat het om :

 • Ondernemingen in de evenementensector
 • vrije beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen, logopedisten…
 • gespecialiseerde voedingswinkels zoals chocolatiers, drankenhandelaars
 • freelancers
 • ….

De voorwaarden zijn :

 • De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro of voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep (zie lager) 1.500,00 euro;
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
 • Zelfstandig zijn in hoofdberoep;
 • Zelfstandigen in bijberoep :
  • die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, hebben recht op de compensatiepremie van 3.000,00 euro;
  • die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500,00 euro.
  • Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
 • het omzetverlies is minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, binnen de referentieperiode van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020. Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van 60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Een verklaring op eer zal voorlopig volstaan als bewijs. Maar hou er rekening mee dat er hierop controles komen.
 • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

De compensatiepremie is volledig cumuleerbaar met het overbruggingsrecht.
De aanvraag moet gebeuren via de website van Vlaio (vergelijkbaar met de hinderpremie)

Betalingsuitstel kredieten

Om betalingsmoeilijkheden te voorkomen heeft de Regering met de banksector een uitstelregeling uitgewerkt. Deze houdt in dat de kapitaalsaflossingen voor een ondernemingskrediet met maximum 6 maanden kunnen worden uitgesteld. De intresten blijven wel doorlopen. Het gaat hier over kredieten met vast aflossingsplan, kaskredieten en vaste voorschotten.

Hieronder schetsen wij u de contouren van de regeling.

Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximumtermijn van 12 maanden werd een garantieregeling met de overheid uitgewerkt.

De regeling kan worden aangevraagd bij de kredietinstelling door

 • Niet financiële ondernemingen
 • Kmo’s
 • Zelfstandigen
 • Non-profitorganisaties

die voldoen aan volgende voorwaarden :

 • onderneming gevestigd in België
 • op de lopende kredieten of bij de belastingen of bij de sociale zekerheidsbijdragen :
  • geen achterstal op 01 februari 2020, of
  • minder dan 30 dagen achterstand op 29 februari 2020
 • onderneming heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden en doorloopt geen actieve kredietherstructurering
 • Betalingsproblemen door de corona-crisis (omzetdaling, volledig of deels beroep op tijdelijke of volledige werkloosheid of verplicht gesloten door de overheid)

Uitstel van betaling

 • Aanvraag voor 30 april 2020 : maximaal 6 maanden betalingsuitstel tot 31 oktober 2020
 • Aanvragen na 30 april 2020 : maximaal tot 31 oktober 2020 (m.a.w. termijn wordt korter)

Hoe aanvragen ? Dit kan enkel door contact op te nemen met uw kredietverlener

UPDATE BESTAANDE MAATREGELEN

Hinderpremie

Inmiddels kan deze aangevraagd worden via de website van VLAIO :

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan

Overbruggingsrecht

Ondertussen zijn er volgende verduidelijkingen gekomen :

 1. Een zelfstandige in bijberoep die sociale bijdragen betaalt zoals in hoofdberoep, heeft, mits te voldoen aan de overige voorwaarden, eveneens recht op het overbruggingsrecht. De voorlopige sociale bijdragen moeten dan wel berekend worden op het inkomen van 3 jaar terug. De eindafrekening (de regularisatie) achteraf speelt dan geen rol. Maar wie vrijwillig de sociale bijdragen heeft verhoogd tot het niveau hoofdberoep, heeft geen recht, net zo min als wie de oorspronkelijke voorlopige sociale bijdragen heeft doen verminderen tot het niveau sociale bijdragen in bijberoep. Hieraan kan echter wel verzaakt worden.
 2. Het overbruggingsrecht mag bijna zonder beperkingen gecombineerd worden met een andere beroepsactiviteit als werknemer of als ambtenaar. Dit geldt voor de zelfstandige in hoofdberoep met een bijkomende job als werknemer, net als voor de zelfstandige in bijberoep met een hoofdactiviteit als werknemer of als ambtenaar, mits deze laatste sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep betaalt. Let wel dat steeds de bijdragen in hoofdberoep verschuldigd blijven.
 3. Een ondernemer die recht heeft op het overbruggingsrecht na een vrijwillige sluiting, en die zelf zijn persoonlijke activiteit onderbreekt, mag zijn werknemers aan de slag laten indien deze autonoom kunnen werken. Af en toe richtlijnen geven is geen belemmering, net zo min als minimale activiteiten zoals het beantwoorden van telefoons of e-mails. Noodzakelijke interventies of herstellingen vormen eveneens geen probleem voor een eigen tussenkomst.
 4. Het overbruggingsrecht wordt fiscaal interessant behandeld. Zolang de vergoeding niet hoger is dan de belastbare inkomsten die de voorbije 4 jaren zijn behaald uit de stopgezette activiteit, wordt de vergoeding aangemerkt als een afzonderlijk belastbaar inkomen belast tegen 16,5%, en dus niet tegen het progressief tarief, tenzij globalisatie voordeliger zou zijn. Is het wel hoger, dan wordt het toch progressief belast.

RSZ bijdragen – uitstel

Het uitstel voor RSZ bijdragen tot 15 december 2020 (zie onze update van 23 maart jl.) kan nu ook aangevraagd worden via de website van de RSZ.

https://www.uitstelrszbetalingen.be/covid

Sociale bijdragen zelfstandigen

Eén van de maatregelen in het kader sociale bijdragen voor zelfstandigen met betrekking tot de  corona crisis, behelst de aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen ingeval van ernstige financiële moeilijkheden. Dit kan via een vereenvoudigde procedure. In dat kader is er nu verduidelijkt dat deze vrijstelling ook kan aangevraagd worden voor regularisatiebijdragen, zoals deze van het bijdragejaar 2018 die moeten betaald worden op 31 maart 2020 of 30 juni 2020.

De aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen moet gebeuren via het sociaal verzekeringsfonds of via het RSVZ.

Tijdelijke werkloosheid en bijberoep vennootschapsmandaat

Werknemers die op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht terugvallen, kunnen tot 30 juni 2020 genieten van versoepelde RVA regels om dat bijberoep uit te oefenen. Dit geldt nu ook voor werknemers die tijdelijk werkloos worden en nog een mandaat uitoefenen in een vennootschap voordat ze tijdelijk werkloos waren. Er is geen toelating van de RVA meer voor nodig en ook geen impact meer op hun werkloosheidsuitkering. Dit geldt ook voor bezoldigde mandaten.

Voor meer info kan u hiervoor terecht bij de RVA.

Verplichting thuis – en telewerk

Door het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 wordt telewerk dwingend opgelegd aan alle niet-essentiële bedrijven. Dit houdt in:

 • als werkgever moet men telewerk organiseren voor alle personeelsleden wiens functie ertoe leent. Voor functies waar dit niet mogelijk is, moeten bedrijven ervoor zorgen dat de social distancing (1,5 m) kan gegarandeerd worden.
 • Een werknemer heeft niet meer de keuze om in het bedrijf te werken indien telewerk mogelijk is.

Op de niet naleving hiervan staan toch nogal wat sancties. Het is sowieso raadzaam hieromtrent contact te nemen met uw sociaal secretariaat.

Adviescel – A&B Kmo Partners

02/04/2020

 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

  [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]