A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Corona virus maatregelen – update

1. Overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht wordt verlengd in de maand mei. Eerder was dit al goedgekeurd voor de maanden maart en april, en nu wordt de maatregel verlengd voor de maand mei.

Door deze maatregel kunnen zelfstandigen die hun activiteit moeten stopzetten of tijdelijk onderbreken omwille van de coronacrisis, mits te voldoen aan een aantal voorwaarden, een uitkering krijgen van

 • 1.291,69 euro zonder gezinslast
 • 1.614,10 euro met gezinslast

Daarnaast is er ook het gedeeltelijk overbruggingsrecht voor bijberoepers en gepensioneerden. Deze hebben recht op de helft van de normale vergoedingen, mits het totaal van de vervangingsinkomsten niet hoger komt te liggen van 1.614,10 euro.

Voor wie het overbruggingsrecht al aanvroeg voor de maanden maart en april, krijgt automatisch een verlenging voor de maand mei.

Belangrijk : kijk naar de regels die tot en met 3 mei 2020 van toepassing zijn:

 • Voor wie verplicht gesloten is, zeker tot en met zondag 3 mei 2020, geldt het volgende : was je in april verplicht gesloten, dan heb je ook voor de maand mei automatisch recht op het overbruggingsrecht. Want het volstaat dat je minstens één kalenderdag (gedeeltelijk) verplicht gesloten was, om automatisch voor de volledige maand recht te hebben op een overbruggingsuitkering. Dit geldt ook voor de bouwsector.
 • Voor wie niet verplicht gesloten is, blijft de regel gelden dat men 7 opeenvolgende kalenderdagen moet gesloten zijn.

Alleen voor krantenwinkels, tuincentra en doe-het-zelfzaken veranderde iets:

 • Kranten winkels : er was in maart maar één verplichte sluitingsdag. Daarom heb je voor de maanden april en mei recht op de overbruggingsuitkering op voorwaarde dat je telkens minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen vrijwillig sluit.
 • Tuincentra en doe-het-zelfzaken mogen sinds 17 april 2020 opnieuw openen. Voor de maand april is er nog automatisch recht op het overbruggingsrecht. Voor de maand mei is alleen recht op de uitkering op voorwaarde dat je in de loop van mei minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen sluit.

Krijgen deze een melding dat ze automatisch recht hebben op het overbruggingsrecht, maar er is geen sprake meer van 7 opeenvolgende kalenderdagen sluiting, dan moeten ze dit melden aan het sociaal verzekeringsfonds.

Halverwege de maand mei zou hierover verder info volgen door de sociale verzekeringsfondsen.

2.Vennootschapsbijdrage

De betaling van de vennootschapsbijdrage aan het sociaal verzekeringsfonds wordt uitgesteld van 30 juni 2020 tot 31 oktober 2020. De betalingsuitnodigingen daarvoor zullen ook pas later worden verstuurd.

3. Uitstel betaling BTW

De BTW administratie heeft inmiddels voor de maandaangevers die bij de BTW aangifte voor de maand februari in de maand maart, gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid tot uitstel van betaling, een rekening-courant uittreksel stand van de rekening op 31 maart 2020 verstuurd.

Dit gebeurde in een nogal streng en dreigend ambtelijk jargon waarover een aantal belastingplichtigen zich enige vragen stelden.

De administratie heeft inmiddels op haar website laten weten dat het verzenden van een rekening-courant uittreksel een normaal gegeven is, maar dat bij de opstelling van het document geen rekening werd gehouden met de voorziene steunmaatregelen. De administratie beklemtoont dat de steunmaatregelen uiteraard van kracht blijven.

De uiterste betaaldatum voor de BTW aangifte met betrekking tot de maand februari is 20 mei e.k..

4. Verlenging maatregel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Het ministerie van tewerkstelling heeft beslist dat de vereenvoudigde procedure voor de toekenning van tijdelijke werkloosheid door overmacht wegens het coronavirus, wordt verlengd tot en met 31 mei 2020.

 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

  [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]