A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Corona lockdown 2.0 – diverse maatregelen

De tweede coronagolf is spijtig genoeg een feit. Om het tij te keren heeft de Regering een paar weken terug besloten om over te gaan tot een nieuwe lockdown, zeg maar lockdown 2.0 .
Een aantal ondernemers (restaurants, cafés, non-foodwinkels, niet-essentiële contactberoepen,…) moeten terug verplicht sluiten. Net zoals bij de eerste golf, worden er terug een aantal maatregelen genomen om de bittere pil wat te verzachten. Nieuwe maatregelen werden/worden genomen en beginnen stilaan een definitieve vorm te krijgen.
Deze informatie is gebaseerd zowel op bestaande wetgeving als op de besluiten van de Vlaamse regering van 13 november 2020.
We zetten er 2 belangrijke voor u even op een rij waarbij we u de krachtlijnen meegeven :

 1. Het Vlaams beschermingsmechanisme voor ondernemers ‘BIS’ en ‘TER’
  In het zog van de federale maatregelen, heeft de Vlaamse Regering besloten om het Vlaams beschermingsmechanisme dat afliep op 30 september 2020 te continueren maar dan in een versie BIS en TER.
  In beide gevallen komt het erop neer dat ondernemingen die in een bepaalde periode een omzetverlies van minstens 60% lijden ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de tegemoetkoming voorzien in het Vlaams Beschermingsmechanisme kunnen aanvragen bij de Vlaamse overheid (via website VLAIO).
  De versie BIS geldt naar keuze voor de periode van 01 oktober tot 15 november 2020 of voor de periode van 19 oktober tot 15 november 2020. Het gaat over het omzetverlies in die periode op basis van de dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie.
  Voor cafés en restaurants die vanaf 19 oktober 2020 verplicht gesloten zijn, bestaat de mogelijkheid dat zij het omzetverlies van 60% niet moeten aantonen, indien zij ervoor opteren om een aanvraag in te dienen voor de periode 19 oktober tot 15 november. Echter, indien zij opteren voor deze periode en de omzet in 2019 bestond voor minstens 50% uit take-away, dan moet de omzetdaling wel aangetoond worden. De omzetdaling moet eveneens aangetoond worden indien zij opteren voor de periode van 01 oktober tot 15 november 2020.
  Voor ondernemingen die behoren tot de lijst van de verplicht gesloten sectoren (niet-essentiële handelszaken, niet-essentiële contactberoepen,..) bestaat er eveneens de mogelijkheid om geen omzetdaling aan te tonen voor de betrokken periode vanaf hun verplichte sluiting tot 15 november 2020. Maar net zo goed kunnen zij ook opteren voor de periode van 01 oktober tot 15 november 2020. In dat geval moeten ze wel het omzetverlies van minstens 60% aantonen.
  De steun bedraagt 10% van de omzet (excl. btw) tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun. Voor cafés en restaurants die ervoor opteren om geen omzetverlies aan te tonen, is dat de omzet voor de periode van 19 oktober tot 15 november 2019. Voor de overige verplicht gesloten sectoren die opteren om geen omzetverlies aan te tonen is dat de vergelijkbare periode in 2019 vanaf de sluitingsdatum tot 15 november 2019.
  De versie TER geldt voor de periode van 16 november tot 31 december 2020.
  Er geldt een vergelijkbare regeling zoals voor de versie BIS hierboven. Er geldt dus voor beide regelingen wel minima en maxima gesteld aan de steun, opgenomen in een bijzondere bijlage.
  Maar wat de steun voor de versie TER betreft, geldt een pro rata regeling voor de minima- en de maxima die kunnen genoten worden, ingeval er vóór 31 december 2020 een einde zou komen aan de verplichte sluiting.
  Verder geldt dat in beide gevallen enkel ondernemingen die onder het toepassingsgebied vallen van eerdere Vlaamse steunmaatregelen in aanmerking komen voor de subsidie. Ondernemingen die niet eerder een aanvraag indienden voor één van die Vlaamse premies moeten het oorzakelijk verband tussen de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervinden door corona en de omzetdaling omstandig motiveren in de aanvraag.
  De aanvraag voor de versie BIS dient online te gebeuren en kan pas gebeuren vanaf 16 november 2020 via de website van VLAIO. De uiterste datum van indiening is 31 december 2020.
  De aanvraag voor de versie TER kan pas na 31 december 2020 ingediend worden via de website van VLAIO, en zal moeten gebeuren uiterlijk tegen 15 februari 2021.

 2. Het dubbel overbruggingsrecht
  Zelfstandigen die verplicht gesloten worden door de nieuwe corona-maatregelen of die afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector en die beslissen om volledig te onderbreken, hebben recht op een dubbel overbruggingsrecht.
  Zelfstandigen die afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector, maar die blijven doorwerken hebben recht op een gewoon overbruggingsrecht.
  Men is afhankelijk van een verplicht gesloten sector ingeval minstens 60% van de activiteiten met de verplicht gesloten sector verbonden is. Dit moet gemotiveerd worden bij de aanvraag.
  Ten slotte is er ook nog steeds de mogelijkheid voor de relance-uitkering bij heropstart.

  Het dubbel overbruggingsrecht bedraagt :
 • 2.583,38 euro zonder gezinslast
 • 3.228,20 euro met gezinslast

  Het normale overbruggingsrecht bedraagt :
 • 1.291,69 euro zonder gezinslast
 • 1.614,10 euro met gezinslast

  De aanvraag voor het dubbel overbruggingsrecht kan op dit ogenblik nog niet, maar men kan wel al het ‘gewoon’ overbruggingsrecht aanvragen. Deze wordt dan eerst uitbetaald. Van zodra alles definitief is met betrekking tot het dubbel overbruggingsrecht, zal de verdubbeling uitbetaald worden.
  Aanvragen kunnen binnenkort gedaan worden via de websites van de diverse sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen. Het dubbel overbruggingsrecht voor de maanden oktober, november en december zal kunnen aangevraagd worden tot en met 30 juni 2021.

  Meer over deze maatregelen binnenkort in separate nieuwsberichten.

  A&B KMO Partners Adviescel
  17 november 2020
 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

   Uw naam (verplicht)

   Uw email (verplicht)

   Uw bericht