A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Brexit – 29 maart 2019 – BTW en Douane

 

In 2016 koos het Verenigd Koninkrijk ervoor om de Europese Unie te verlaten. Dit gebeurt normaal op 29 maart 2019, binnen enkele weken dus. Het scenario van een ‘no deal brexit’ of ‘hard brexit’ wordt met de dag waarschijnlijker.

Daarom proberen we een aantal gevolgen op te lijsten voor ondernemingen die handel drijven of diensten verlenen aan ondernemingen gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.

Het zal uiteraard nog altijd mogelijk zijn om handel te drijven en diensten te verlenen aan ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk, maar de administratieve last en de kosten zullen toenemen. We focussen hieronder even op de BTW – en douane gevolgen.

In het algemeen kan gesteld worden dat de handel en de dienstverlening niet langer intracommunautair zal zijn, maar als niet EU handel moet beschouwd worden.

Op vlak van BTW spreken we dan niet langer van intracommunautaire verwervingen of – leveringen, of van intracommunautaire diensten, maar van import/exporthandelingen en diensten verstrekt aan – of verworven van niet EU ondernemingen. Dit houdt in dat deze handelingen anders moeten aangegeven worden in de BTW aangifte. En daarom moet de klant/leverancier in het boekhoudpakket aangepast worden, of moet een klant of leverancier misschien een 2e maal aangemaakt worden.

Op vlak van uitvoer na de brexit hoeft u geen BTW aan te rekenen op de export van goederen die naar het Verenigd Koninkrijk worden verscheept. Om die vrijstelling te verantwoorden, zal u wel formeel moeten aantonen dat de goederen de EU-buitengrens zijn overgestoken. Een van de meest essentiële documenten daarvoor is Exemplaar 3 van de douaneaangifte. Zorg ervoor dat dit bewijselement in uw bezit komt

Op vlak van invoer moet rekening gehouden worden met het feit dat de invoer BTW dadelijk moet voldaan worden aan de douane. Dit kan vermeden worden met een ET 14000 vergunning. Hiermee kan de invoer BTW verlegd worden naar de eerstvolgende BTW maand- of kwartaalaangifte, om de voorfinanciering van invoer-BTW te vermijden. De vergunning treedt in werking vanaf de datum waarop deze wordt verleend en is niet van toepassing op eerder ingeklaarde goederen. Tijdens de geldigheidsduur van de vergunning mag u geen gebruik meer maken van de normale regeling waarbij de BTW betaald wordt aan de douane.

En aangezien er geen sprake meer is van intracommunautair verkeer, moet er ook rekening gehouden worden met de douanereglementering. Op de eerste plaats dient er dan gezorgd voor een EORI nummer (Economic Operator Registration Identification). Dit EORI nummer dient als identificatie voor alle douanediensten binnen de Europese Unie. Dit EORI nummer moet meegedeeld worden bij alle export-/importactiviteiten, en is best vooraf voorhanden om vertragingen te vermijden. Het nummer kan on-line aangevraagd worden bij de douane-diensten via de website van Financiën. De hele aanvraag verloopt elektronisch.

De aanvraag kan gebeuren via deze link :

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/financi%C3%ABn-eori/eori

Vóór ze het douanegebied kunnen verlaten, moet u via PaperLess Douane en Accijnzen (PLDA) – het aangiftesysteem van de douane – een uitvoeraangifte indienen. Beschikt u over de nodige achtergrondkennis en eigen douanesoftware? Dan kan u die klus zelf klaren. Als de aankoop van zo’n softwarepakket geen optie is of u de juiste knowhow niet in huis heeft, kan u de aangifte ook via een douanevertegenwoordiger laten regelen.

Tenslotte, voor bijkomende info omtrent brexit – douane en BTW, kan u terecht op volgende link :

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit

Daar vindt u ook het nummer van het speciaal callcenter van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen in verband met de Brexit : 02/5755555.

 
  • Heeft u een vraag?

    Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

    [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]