A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Beurstaks : aangifteverplichting op beleggingen via buitenlandse tussenpersonen

 

Indien u een Belgische inwoner bent en belegt in o.a. aandelen, obligaties en/of kasbonnen via een buitenlandse tussenpersoon (financiële instelling of broker) moet u mogelijks vóór 30 juni 2017 een betaling én aangifte doen van de taks op beursverrichtingen (ook wel beurstaks genoemd).

Indien u als opdrachtgever van beursverrichtingen beroep doet op een buitenlandse tussenpersoon, bent u als opdrachtgever prima facie zelf schuldenaar van de beurstaks en bijgevolg onderworpen aan specifieke aangifteverplichtingen. Dit leidt inderdaad tot een behoorlijke administratieve last.

De wet voorziet echter dat de ordergever niet langer aansprakelijk is voor de betaling van de beurstaks, indien de taks reeds werd betaald door de buitenlandse tussenpersoon. Zij kunnen eventueel, onder bepaalde voorwaarden, een aansprakelijk vertegenwoordiger in België laten erkennen voor de indiening van de aangifte en de betaling van de verschuldigde beurstaks. Indien u een beleggingsportefeuille in het buitenland heeft, adviseren wij dan ook om uw buitenlandse financiële instelling of broker te contacteren met de vraag of zij zelf de beurstaks zullen afhouden.

Is dat niet het geval, dan moet u zelf een aangifte doen en zorgen voor een tijdige betaling van de beurstaks.

In principe moet de ordergever, die de belastingschuldige van de beurstaks is, de betaling doen tegen uiterlijk de laatste werkdag van de tweede maand die volgt op die waarin de verrichting werd aangegaan of uitgevoerd. Indien de buitenlandse tussenpersoon instaat voor de betaling, moet zij de betaling uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op die waarin de verrichting werd aangegaan of uitgevoerd, uitvoeren.

Inmiddels heeft de Administratie via een persbericht laten weten dat er een administratieve tolerantie is ingevoerd :

Een buitenlandse tussenpersoon heeft de tijd tot 30 juni 2017 om de beurstaks te betalen voor de verrichtingen die worden gedaan tijdens de maanden januari, februari, maart en april 2017.
De ordergever zelf heeft de tijd tot 30 juni 2017 om de beurstaks te betalen voor de verrichtingen gedaan tijdens de maanden januari, februari en maart 2017.

Vanaf juni 2017 moet deze aangifte vervolgens 2-maandelijks gebeuren.

Uiteraard kunnen wij u assisteren bij de verplichte aangifte hiervan.

Voor meer info: advies@abpartners.be

 
  • Heeft u een vraag?

    Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

    Uw naam (verplichts)

    Uw e-mail (verplicht)

    Uw bericht