A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Het bestemmingsdocument : alternatief bewijs voor de BTW vrijstelling voor intracommunautaire leveringen

 

Intracommunautaire leveringen zijn in principe vrijgesteld van BTW. Maar de toepassing van de intracommunautaire vrijstelling is onderworpen aan drie grondvoorwaarden :

  • een levering van goederen door een belastingplichtige persoon;
  • het vervoer van de geleverde goederen vanuit België ter bestemming van een andere lidstaat;
  • de koper is er in de lidstaat van bestemming toe gehouden de goederen daar aan de BTW te onderwerpen.

De belastingplichtige die de BTW vrijstelling wenst in te roepen, moet dit uiteraard kunnen aantonen, maar anderzijds mogen de lidstaten geen bijkomende grensformaliteiten opleggen.

In de Belgische BTW wetgeving geldt wel dat de verkoper te allen tijde in het bezit moet zijn van alle stukken waaruit de echtheid van de verzending of het vervoer van de goederen blijkt. Hij moet ze op ieder verzoek van de met de controle van de BTW belaste ambtenaren overleggen. Die stukken zijn onder meer de contracten, de bestelbonnen, de vervoerdocumenten en de betalingsstukken.

Vooral het in het bezit krijgen van het vervoerdocument door de verkoper blijkt af en toe lastig.

De BTW Administratie schuift nu, bij wijze van proef, vanaf 01 juli 2016 een alternatief document naar voren ter vervanging van het vervoerdocument : het zogenaamde ‘bestemmingsdocument’.

Dat document moet een hoop gegevens bevatten, maar aan de basis attesteert het bestemmingsdocument dat de goederen die het voorwerp uitmaken van de intracommunautaire levering in het bezit zijn van de koper op een plaats buiten België, doch binnen de Europese Unie.

Dit document wordt in principe opgemaakt door de verkoper, maar dit mag ook door de koper.

Belangrijk is dat het document moet ondertekend worden door een persoon daartoe aangeduid door de koper en die uit hoofde van zijn administratieve functie binnen de onderneming van de koper geacht mag worden kennis te hebben van de door de onderneming verrichte aankopen. Deze persoon attesteert de correctheid van het bestemmingsdocument. De leverancier moet zich op voorhand de identiteit en de hoedanigheid van die persoon laten bevestigen (per mail, per brief,…).

Op het bestemmingsdocument mogen alle intracommunautaire leveringen gedaan aan eenzelfde klant gedurende een periode van maximaal drie maanden worden samengebracht.

Het bestemmingsdocument wordt vermoed juist te zijn. Het gaat om een weerlegbaar vermoeden. De BTW Administratie kan dit vermoeden weerleggen. Want de overige documenten zoals contracten, bestelbonnen, facturen en betalingsbewijzen moeten uiteraard verder ook kunnen worden voorgelegd op verzoek van de Administratie. Uiteraard moet de leverancier ook de intracommunautaire listing correct indienen.

In principe blijft het bewijs via een vervoerdocument eenvoudiger, gelet op de talrijke vereisten waaraan het bestemmingsdocument moet voldoen, maar het kan een volwaardig alternatief zijn ingeval een vervoerdocument ontbreekt of moeilijk kan verkregen worden of indien er in een welbepaalde periode veel intracommunautaire leveringen aan één welbepaalde klant plaatsvinden.

Voor meer info : advies@abpartners.be

 
  • Heeft u een vraag?

    Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

    [contact-form-7 404 "Not Found"]