A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Aanpassingen bedragen forfaitaire reiskosten vanaf 01/07/2017

 
 1. Kilometervergoeding

Dit is de vergoeding die u als werkgever aan uw werknemer of die uw vennootschap aan uzelf mag betalen voor de werkverplaatsingen met de privéwagen. Deze vergoeding is onbelast en bij de vennootschap gedeeltelijk aftrekbaar.

Het forfaitaire bedrag dat de overheid aan de ambtenaren betaalt, is een goede maatstaf die als een redelijke en objectieve norm kan gelden.
Het bedrag per kilometer bedraagt vanaf 01 juli 2017 : 0,3460 euro (voorheen 0,3363 euro/km).

 

 1. Forfaitaire binnenlandse dagvergoedingen

Fiscaal

De forfaitaire dagvergoeding die de werkgever/vennootschap toekent als terugbetaling van verblijfskosten gemaakt door een werknemer/bedrijfsleider tijdens zijn beroepsverplaatsingen in België zijn niet belastbaar als het bedrag ervan wordt bepaald rekening houdend met het aantal werkelijke verplaatsingen en als het bedrag ervan niet hoger ligt dan dat van gelijkaardige vergoedingen die de Staat aan zijn ambtenaren toekent.

Bedrag van toepassing vanaf 1 juli 2017 :

Reis Bedrag/dag
Reis > 5 uur en < 8 uur 3,98 euro
Reis > 8 uur, of

Reis > 5 uur en < 8 uur met inbegrip van 13e en 14e uur

 

19,99 euro

Regel 40 dagen : volgens de minister van Financiën kan de dagvergoeding in verband met dienstverplaatsingen niet worden toegekend wanneer de bewuste verplaatsing moet worden beschouwd als een verplaatsing naar een vaste werkplaats in toepassing van de regel van de 40 dagen. In dat geval is er natuurlijk geen sprake meer van een dienstverplaatsing, en de maaltijdvergoedingen die door de werkgever worden toegekend, mogen niet meer worden beschouwd als terugbetaling van kosten eigen aan hem. Er worden dus geen dagvergoedingen toegekend aan een werknemer met een opdracht van lange duur bij een klant ingeval een opdracht 40 dagen of langer duurt (deze 40 dagen moeten niet noodzakelijk op elkaar volgen).

Sociaal – werknemers

De RSZ van haar kant erkent als kosten ten laste van de werkgever voor zijn personeel een dagvergoeding van 17,00 euro/dag, samengesteld als volgt :

 • Een baanvergoeding van 10,00 euro/dag
 • Een maaltijdvergoeding van 7,00 euro/dag

Deze vergoeding wordt niet aangemerkt als loon, en worden vrijgesteld van sociale bijdragen. Deze bedragen werden niet verhoogd op 01 juli 2017.

Noteer dat er derhalve een discrepantie blijft bestaan tussen het fiscaal toekenbaar bedrag en het sociaal toekenbaar bedrag.

 

 1. Forfaitaire buitenlandvergoedingen

Fiscaal

Vooralsnog werd in 2017 de tabel van de vergoedingen voor reizen naar het buitenland niet aangepast. De vanaf 01 april 2016 nog steeds van toepassing zijnde tabel vindt u terug op de website van het Belgisch Staatsblad van 15 april 2016, 2e editie (zie Ministerieel besluit van 29 maart 2016 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, pag 25925 en verder – bedragen cat 1).

Sociaal – werknemers

In zijn instructies van het 2de kwartaal 2017 heeft de RSZ verduidelijkt dat, om gebruik te kunnen maken van de forfaits ‘Buitenlandse dienstreizen’, de werknemer nog steeds geconfronteerd moet worden met ‘een kostenrealiteit’. Een werknemer die zonder bijkomende kosten te moeten maken af en toe of regelmatig de grens oversteekt, wordt daarom nog niet altijd geconfronteerd met kosten die het gebruik van het ‘forfait buitenlandse zaken’ verantwoorden.

In feite herinnert de RSZ aan het algemene principe inzake terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever. De toegekende bedragen (forfaitaire terugbetaling of op basis van bewijsstukken) moeten steeds overeenstemmen met de werkelijk gemaakte kosten.

De werkgever heeft een dubbele bewijslast in dit verband :

 • Hij moet eerst aantonen dat de vergoeding werd toegekend als terugbetaling van kosten die hem eigen zijn,
 • en daarna bewijzen dat de vergoeding daadwerkelijk aan dergelijke kosten werd besteed.

Alleen in deze omstandigheden zijn kosten ‘kosten’ en zijn deze vrijgesteld van sociale bijdragen als werknemer.

Voor meer info : advies@abpartners.be

 

 

 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

  [contact-form-7 404 "Not Found"]