A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Aangifte taks op effectenrekeningen

 

De wet van 7 februari 2018 houdende invoering van een taks op effectenrekeningen wijzigde het Wetboek diverse rechten en taksen (art. 151 tot 158/6 WDRT).

Natuurlijke personen zijn een taks van 0,15% verschuldigd op de waarde van hun effectenrekeningen in het geval deze 500.000€ overschrijden. De beoordeling gebeurt per belastingplichtige.

De eerste jaarlijkse referentieperiode van de taks eindigde reeds op 30 september 2018. Maar mogelijks dient u zelf nog een eerste aangifte te doen.

In geval van geen of onvoldoende inhouding moet de belastingplichtige zelf spontaan een aangifte doen voor de berekening en de betaling van taks, uiterlijk op de laatste dag voor indiening van de aangifte in de personenbelasting. De FOD Financiën stelt een aangifteformulier beschikbaar op haar website. De deadline voor de aangifte in de personenbelasting via Tax-on-web is bepaald op uiterlijk donderdag 11 juli 2019 voor burgers.

In de regel zorgen Belgische tussenpersonen voor een automatische en bevrijdende inhouding. Dit gebeurt echter niet in situaties zoals in het geval van effectenrekeningen bij buitenlandse tussenpersonen of in het geval van houderschap van meerdere effectenrekeningen die individueel het grensbedrag niet overschrijden. U kan er in deze gevallen voor opteren om de taks toch te laten inhouden door de tussenpersoon of om zelf een aangifte en betaling te doen.

Tevens zijn situaties van overtaksatie mogelijk. Ook in dit geval is het aan de belastingplichtige om een aanvraag tot teruggave in te dienen om de te veel ingehouden taks terug te vorderen.

Behoudens deze specifieke aangiftes, is elke belastingplichtige die titularis is van meerdere effectenrekeningen (ongeacht de waarde die ze vertegenwoordigen) verplicht om dit te melden in de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2019.

Contacteer ons (advies@abpartners.be) gerust, indien u vragen heeft omtrent dit onderwerp.

 
  • Heeft u een vraag?

    Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

    [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]